BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230606T075016Z DESCRIPTION:Mitkä ovat Suomen lähivuosien talousnäkymät\, kun korot ova t nousseet\, inflaatio on kiihtynyt\, työttömyys kasvanut ja asuntomarkk inat hiljentyneet? Entä\, miten tämä tilanne vaikuttaa kuluttajiin ja e simerkiksi suomalaisten asumiseen?\n\nTervetuloa seuraamaan Akava Worksin talousennusteen julkaisua verkkolähetyksen välityksellä tiistaina 13.6. kello 10–11.\n\nTilaisuudessa ennusteen esittelee Akavan pääekonomist i Pasi Sorjonen. Kommenttipuheenvuoron pitää Danske Bankin henkilöasiak asrahoituksesta vastaava johtaja Sari Takala. Hän keskittyy puheenvuoross aan suomalaisten asumiseen. Aihetta on selvitetty osana Danske Bankin Talo udellisen mielenrauhan vuotuista tutkimusta\, jonka erityishuomiossa ovat nuoret korkeasti koulutetut kaupunkilaiset.\n\n\n\nVerkkolähetyksen seura ajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.\n\nTervetulo a seuraamaan ajankohtaista verkkolähetystämme:\n\nSeuraa verkkolähetyst ä tästä linkistä. \n\n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20230613T110000 DTSTAMP:20230606T075016Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20230613T100000 LAST-MODIFIED:20230606T075016Z LOCATION:Verkkolähetys PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Kutsu: Akava Works -talousennusteen esittely ti 13.6. k ello 10–11 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070266A7DFB87D901000000000000000 0100000005B150CB92ED05A48A632951DE0771FA4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mitkä\; ovat Suomen lä\;hivuosien talousnä\;kymä\;t\, kun korot ovat nousse et\, inflaatio on kiihtynyt\, työ\;ttö\;myys kasvanut ja asuntomar kkinat hiljentyneet? Entä\;\, miten tä\;mä\; tilanne vaikuttaa kuluttajiin ja esimerkiksi suomalaisten asumiseen?

Tervetuloa seuraamaan Akava Worksin talousennusteen julkai sua verkkolä\;hetyksen vä\;lityksellä\; tiistaina 13.6. kello 10–\;11.

Tilaisuudessa e nnusteen esittelee Akavan pä\;ä\;ekonomisti \;< span style='font-family:"Arial"\,sans-serif'>Pasi Sorjonen
. \;Kommenttipuheenvuoron pit&au ml\;ä\; Danske Bankin henkilö\;asiakasrahoituksesta vastaava johta ja \;Sari Takala . Hä\;n keskittyy puheenvuorossaan suomalaisten asumis een. Aihetta on selvitetty osana Danske Bankin Taloudellisen mielenrauhan vuotuista tutkimusta\, jonka erityishuomiossa ovat nuoret korkeasti koulut etut kaupunkilaiset.


Verkkolä\;hetyksen seuraajaksi ei tarvitse il moittautua. Kutsua saa jakaa eteenpä\;in.
Tervetuloa seuraamaan ajankohtaista verkk olä\;hetystä\;mme:


Seuraa verkkolä\;hetystä\; tä\;stä\; lin kistä\;.

< o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR