BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240113T120945Z DESCRIPTION:Miten suomalaista työmarkkinajärjestelmää voitaisiin kehitt ää ja järjestäytymistä edistää? Miten verrokkimaat Ruotsi ja Saksa ovat kehittäneet omia järjestelmiään\, ja mitä voimme oppia niiden ko kemuksista?\n\nTervetuloa seuraamaan torstaina 18.1. kello 11–12 verkkol ähetystämme\, jossa tuomme esiin näkökulmia Suomen työmarkkinajärjes telmän kehittämiseen.\n\nKeskustelu perustuu Akava Worksin tilaamaan ja VT\, ekonomi Jukka Ahtelan laatimaan selvitykseen. Selvitys hahmottelee su untaa ja aineksia Suomen työmarkkinajärjestelmän kehittämiselle sekä keinoja järjestäytymisen edistämiselle.\n\nLähetyksessä selvityksen e sittelee Jukka Ahtela. Kommenttipuheenvuorot pitävät Julkisalan koulutet tujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Katarina Murto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Samu Salo. Tilaisuuden päätöspuheenv uoron pitää Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra. \n\nTervetuloa seura amaan ajankohtaista lähetystämme! Sen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittaut ua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.\n\nSeuraa verkkolähetystä tästä linki stä > \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20240118T120000 DTSTAMP:20240113T120618Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20240118T110000 LAST-MODIFIED:20240113T120945Z LOCATION:Verkkolähetys ORGANIZER;CN="Nina Finell":mailto:nina.finell@akava.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:6 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Näkökulmia työmarkkinajärjestelmän kehittämiseen – Akava Works -selvityksen esittelylähetys TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002020868AAD43DA01000000000000000 01000000077B9CEFE31E606408A2780EA28008B74 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

< strong>Miten suomalaista työmarkkinajärjestelmää voitaisiin kehitt ää ja järjestäytymistä edistää? \;Miten verrokkimaat Ruotsi ja Saksa ovat kehittäneet omia järjestelmiään\, ja mitä voimme oppia nii den kokemuksista?

Tervetuloa seuraamaan torstaina 18.1. kello 11–12 verkkolähe tystämme\, jossa tuomme esiin näkökulmia Suomen työmarkkinajärjestelm än kehittämiseen.

Keskustel u perustuu Akava Worksin tilaamaan ja VT\, ekonomi \;Jukka Ahtelan \;
laatimaan selvitykseen . \;Selvitys hahmottelee suuntaa ja aineksia Suomen työmarkkinajärjestelmän kehittämiselle sekä keinoja järjestäytymis en edistämiselle.

Lähetyksessä selvityksen esittelee Jukk a Ahtela. Kommenttipuheenvuorot pitävät Julkisalan koulutettujen neuvott elujärjestö JUKOn puheenjohtaja \;Katarina Murto \;ja Ylemmät Toimi henkilöt YTN:n puheenjohtaja \;Samu Salo. Tilaisuuden päätöspuheenvuor on pitää Akavan työmarkkinajohtaja \;Ville Kopra. \;

Tervetuloa seuraamaan ajankohtaista lähetystämme ! Sen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Seuraa ver kkolähetystä tästä linkistä >\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:7 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20240113T120055Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR