Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksessa tarkasteltiin osakeyhtiöihin vuosina 2007–2013 rekrytoituja työntekijöitä. Logistisen regressiomallin avulla selvitettiin, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina. Malli estimoitiin myös erikseen miehille ja naisille. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen. Estimointitulosten mukaan työntekijöiden taustamuuttujista ikä, korkea koulutusaste ja … Jatka artikkelin Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä lukemista