Verkkolähetys: Miltä näyttää Suomen työttömyys- ja lomautustilanne?

Mikä on työttömyys- ja lomautustilanne Suomessa? Paljonko työttömiä ja lomautettuja tällä hetkellä on akavalaisilla koulutusaloilla? Kuinka pitkiä työttömyysjaksot ovat? Miten usein työttömyys pitkittyy?

29.1.2024
Lue lisää

Sopiminen, osallistuminen ja luottamus – Mitä voimme oppia Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmistä?

Akava Works -selvitys "Sopiminen, osallistuminen ja luottamus – Mitä voimme oppia Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmistä?" luo katsauksen kahden keskeisen verrokki- ja kilpailijamaamme Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmiin. Samalla se hahmottelee suuntaa ja aineksia Suomen työmarkkinajärjestelmän kehittämiselle sekä keinoja järjestäytymisen edistämiselle.

18.1.2024
Lue lisää

Kutsu: Näkökulmia työmarkkinajärjestelmän kehittämiseen – selvityksen esittelylähetys torstaina 18.1. kello 11–12

Miten suomalaista työmarkkinajärjestelmää voitaisiin kehittää ja järjestäytymistä edistää? Miten verrokkimaat Ruotsi ja Saksa ovat kehittäneet omia järjestelmiään, ja mitä voimme oppia niiden kokemuksista?

15.1.2024
Lue lisää

Akava Works -talousennusteen esittelylähetys

Millaiset ovat Suomen lähivuosien talousnäkymät, kun inflaatio on hidastunut selvästi ja korkojen odotetaan vähitellen laskevan? Miten pahaksi työttömyys äityy? Milloin kotitaloudet ryntäävät asuntomarkkinoille ja uudisrakentaminen kääntyy jälleen kasvuun?

11.12.2023
Lue lisää

Akava Worksin yrittäjäselvitysten tulosten esittely ja yrittäjäpalkinnon saajan julkistus

Julkistamme suorassa verkkolähetystämme torstaina 12.10. vuoden 2022 akavalaisen yrittäjän ja esittelemme yrittäjäselvitysten tuloksia.

25.9.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 5/23

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

17.5.2016
Lue lisää