Halvan julkisen velan kustannukset paljastuvat vasta seuraaville sukupolville

Palkittu ekonomisti Roger Wessman perustelee pamfletissaan, miksi Suomen viime vuosien julkinen velkaantuminen ei ole kestävällä pohjalla. Tulevien sukupolvien velanhoitokykyä rajoittavat muun muassa työikäisen väestön supistuminen, ikääntyvän väestön aiheuttama huoltotaakka ja ilmastomuutoksen haasteet.

20.9.2021
Lue lisää

Tutkintomuotoinen opiskelu yliopistosta valmistumisen jälkeen

Artikkelissa tarkastellaan valmistumisen jälkeen suoritettuja tutkintopohjaisia opintoja, niihin hakeutuneiden tutkintotyytyväisyyttä, työttömyysjaksoja, nykyisen työn vaativuutta sekä alkuperäisen yliopistotutkinnon antamia taitoja.

18.6.2021
Lue lisää

Perustutkimus tieteen ja innovaatioiden perustana

Artikkeli tarkastelee perustutkimuksen määritelmää ja sisältöä sekä miten perustutkimus on tiedepolitiikassa ymmärretty innovaatioprosessin osana. Artikkelissa pohditaan, miksi perustutkimukseen panostaminen on välttämätöntä uusien innovaatioiden syntymiselle.

10.6.2021
Lue lisää

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa

Artikkeli tarkastelee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, yhteistyötahoja ja -tapoja, vaikuttavuutta ja kehitysnäkymiä sekä rahoitusta. Näitä näkökulmia pohditaan ammattikorkeakoululain mukaiseen tehtävään suhteutettuna: ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen tulee palvella ammattikorkeakouluopetusta, edistää työelämää ja aluekehitystä sekä uudistaa alueen elinkeinorakennetta

5.5.2021
Lue lisää

Maalittamisen kriminalisointia kannatetaan

Akava Works selvitti yhdessä 14 akavalaisen liiton kanssa liittojen jäsenten suhtautumista maalittamisen kriminalisointiin ja missä muodoissa maalittaminen ilmenee akavalaisten työssä. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia suhtautui myönteisesti maalittamisen kriminalisointiin.

22.4.2021
Lue lisää

Innovaatiopolitiikkaa tuottavuuskasvun edistämiseksi

Artikkeli tuo taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta johtopäätöksiä siitä, miten innovaatiopolitiikkaa voitaisiin Suomessa kehittää tuottavuuskasvua edistäväksi.

20.4.2021
Lue lisää

Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arviointia

Artikkeli tarkastelee maalittamista ja sen vaikutuksia ilmiönä sekä tuo näkökulmia maalittamisen kriminalisointiesityksiin ja arvioi kriminalisoinnin tarpeellisuutta.

15.4.2021
Lue lisää

Kotitalousvähennykseen oikeuttavien palveluiden ostaminen ja vähennyksen taso – mitä sanovat akavalaiset?

Noin puolet akavalaisista vastaajista kertoo ostavansa erilaisia palveluita siksi, että kotitalousvähennys alentaa niiden hintaa. Suosituimpia palveluita ovat remontti- ja asennuspalvelut. Myös siivous- ja kotitalouspalveluita käyttää moni vastaaja. Suurin osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä katsoo, että vähennyksen tason kasvattaminen nykyisestä lisäisi heillä palveluiden kulutusta. Vastaavasti he tinkisivät erityisesti siivouspalveluiden ostamisesta, jos kotitalousvähennystä ei olisi.

7.4.2021
Lue lisää

Yritysten ja yliopistojen yhteistyöstä TKI-toiminnassa

Artikkeli tuo näkökulmia yliopistojen ja yritysten yhteistyöhön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Siinä kuvataan tapausesimerkkinä Nokian TKI-toimintaa, jolla oli tärkeä merkitys Suomen teknologisessa kehityksessä ja kansantaloudelle, mutta myös kansainvälisesti matkaviestinteknologian edelläkävijänä. Artikkeli nostaa esiin TKI-toiminnan rahoitusmalleja ja menestyksellisiä yhteistyötapoja.

26.3.2021
Lue lisää

Koulutus on jokaisen oikeus – selvitys vammaisten henkilöiden korkeakoulutuksen saavutettavuudesta

Artikkeli käsittelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta työllisyyden edistäjänä. Selvitys on poikkihallinnollinen katsaus vammaisten henkilöiden työllistymisen esteisiin ja siinä annetaan toimenpide-ehdotuksia tilanteen muuttamiseksi. Artikkelin kirjoittaja on asiantuntija Anni Kyröläinen.

26.2.2021
Lue lisää