Työttömyyskatsaus marraskuu 2019 – korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuoden tasolla, mutta nousu alkanut

Työttömyys on nousussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli edellisvuotta korkeammalla tasolla.

27.11.2019
Lue lisää

Paikallinen sopiminen ja henkilöstöedustus yritysten hallinnossa Akavan luottamusmiesbarometri 2019

Akavan luottamusmiesbarometrin 2019 mukaan enemmistössä akavalaisista työpaikoista oli käytetty työehtosopimuksen mukaista mahdollisuutta sopia paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajan kesken. Yksityisellä sektorilla oli yleisempää kuin julkisella sektorilla, että luottamusmiehet kokivat työnantajan neuvotteluvaltuudet rajallisiksi paikallisessa sopimisessa. Luottamusmiehet pitivät henkilöstöedustusta yritysten hallinnossa edustamiensa työntekijöiden kannalta tärkeänä. Puolessa vähintään 150 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joissa oli akavalainen luottamusmies, henkilöstö ei ollut edustettuna yrityksen hallinnossa.

13.11.2019
Lue lisää

Tulevaisuuden työelämä lukiolaisten silmin

Tänä vuonna tehtiin ensimmäistä kertaa Lukiolaisbarometri, jossa käsiteltiin myös tulevaisuuden työelämää. Barometriin vastasi noin 3 000 lukio-opiskelijaa pääsääntöisesti 1. ja 2. vuosikurssilta ympäri Suomea. Tutkija Kiira Sarasjärvi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta ja erityisasiantuntija Miika Sahamies Akavasta käsittelevät artikkelissaan lukiolaisten työelämäodotuksia ja -näkemyksiä.

5.11.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuoden tasolla, mutta nousu on alkanut – työttömyyskatsaus lokakuu 2019

Lokakuun 2019 työttömyyskatsaus osoittaa, että työttömyys on nousussa. Korkeakoulutettujen työttömien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli edellisvuoden tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden olevan noususuunnassa.

31.10.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta nousu alkanut – työttömyyskatsaus syyskuu 2019

Syyskuun työttömyyskatsaus osoittaa, että työttömyys on kääntynyt nousuun. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä on vielä niukasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat elokuun lopun tilanteesta.

26.9.2019
Lue lisää

Koulutus ja elinkaaritulot

Artikkelissa tarkastellaan elinkaarituloja koulutusasteiden ja tutkintojen mukaan. Tällöin mukana tarkastelussa on koulutuksen tuotto. Tarkastelussa käydään läpi ikäryhmittäin saatuja bruttotuotannontekijätuloja, maksettuja veroja ja saatuja tuotannontekijätuloja. Näiden pohjalta on mahdollista tutkia ikäryhmittäisiä käytettävissä olevia nettotuloja, joiden perusteella tehdään lopullinen arvio elinkaarituloista.

3.9.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta matalammalla tasolla, mutta nousu on alkanut – työttömyyskatsaus elokuu 2019

Työttömyys on kääntymässä nousuun, osoittaa elokuun 2019 työttömyyskatsaus. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat heinäkuun 2019 lopusta.

29.8.2019
Lue lisää