Koulutus ja elinkaaritulot

Artikkelissa tarkastellaan elinkaarituloja koulutusasteiden ja tutkintojen mukaan. Tällöin mukana tarkastelussa on koulutuksen tuotto. Tarkastelussa käydään läpi ikäryhmittäin saatuja bruttotuotannontekijätuloja, maksettuja veroja ja saatuja tuotannontekijätuloja. Näiden pohjalta on mahdollista tutkia ikäryhmittäisiä käytettävissä olevia nettotuloja, joiden perusteella tehdään lopullinen arvio elinkaarituloista.

3.9.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta matalammalla tasolla, mutta nousu on alkanut – työttömyyskatsaus elokuu 2019

Työttömyys on kääntymässä nousuun, osoittaa elokuun 2019 työttömyyskatsaus. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat heinäkuun 2019 lopusta.

29.8.2019
Lue lisää

Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen työmarkkinoilla

Artikkelissa tarkastellaan miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa yksilötason menestykseen työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat hyötyneet opinnoistaan korkeamman ansiotason ja paremman työllisyyden kautta – silloinkin, kun opinnot on suoritettu vanhemmalla iällä, todetaan selvityksessä.

20.8.2019
Lue lisää

Nykyisen sosiaaliturvan keskeisiä piirteitä

Pääekonomisti Eugen Koev kuvailee artikkelissaan tiivistetysti nykyisen sosiaaliturvan pääpiirteitä ja selostaa keskeiset periaatteet, joita on noudatettu sosiaaliturvaa koskevissa ratkaisuissa.Tulevan sosiaaliturvan uudistuksen valmisteluissa pitää tarkastella kriittisesti olemassa olevia sosiaaliturvaratkaisuja.

5.4.2019
Lue lisää

Työttömyysturvan ja työnhaun aktiivimallit

Ekonomisti Heikki Taulu kuvailee, millaisia ovat hallituksen uudistukset työttömyysturvaaan (aktiivimalli I) ja työnhakuun (aktiivimalli II). Mallit liittyvät hallituksen perimmäisenä julkilausuttuna tavoitteeseen nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä.

5.4.2018
Lue lisää

Verotuksen progressio on kiristynyt vuoden 2010 jälkeen

Verotuksen progressio on kiristynyt vuoden 2010 jälkeen, kirjoittaa pääekonomisti Eugen Koev Akava Works -artikkelissa.

5.4.2018
Lue lisää