Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta nousu alkanut – työttömyyskatsaus syyskuu 2019

Syyskuun työttömyyskatsaus osoittaa, että työttömyys on kääntynyt nousuun. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä on vielä niukasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat elokuun lopun tilanteesta.

26.9.2019
Lue lisää

Koulutus ja elinkaaritulot

Artikkelissa tarkastellaan elinkaarituloja koulutusasteiden ja tutkintojen mukaan. Tällöin mukana tarkastelussa on koulutuksen tuotto. Tarkastelussa käydään läpi ikäryhmittäin saatuja bruttotuotannontekijätuloja, maksettuja veroja ja saatuja tuotannontekijätuloja. Näiden pohjalta on mahdollista tutkia ikäryhmittäisiä käytettävissä olevia nettotuloja, joiden perusteella tehdään lopullinen arvio elinkaarituloista.

3.9.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta matalammalla tasolla, mutta nousu on alkanut – työttömyyskatsaus elokuu 2019

Työttömyys on kääntymässä nousuun, osoittaa elokuun 2019 työttömyyskatsaus. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat heinäkuun 2019 lopusta.

29.8.2019
Lue lisää

Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen työmarkkinoilla

Artikkelissa tarkastellaan miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa yksilötason menestykseen työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat hyötyneet opinnoistaan korkeamman ansiotason ja paremman työllisyyden kautta – silloinkin, kun opinnot on suoritettu vanhemmalla iällä, todetaan selvityksessä.

21.2.2019
Lue lisää

Teknologian merkitys Suomelle

Artikkelin tavoitteena on luoda kuva korkeakoulutettujen suomalaisten työelämästä ja teknologiasta sen osana. Samalla tarkoitus on antaa laajemminkin kuvaa teknologian merkityksestä Suomelle ja suomalaiselle työlle.

11.2.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähenee hyvää vauhtia – työttömyyskatsaus tammikuu 2019

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee hyvää vauhtia. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2018 joulukuun lopussa yhteensä 35 805. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 5 366 henkilöä eli 13,0 prosenttia.

4.2.2019
Lue lisää