Tomi Husa

Ulkomaan kansalaisten koulutustasosta vaikea saada oikeaa kuvaa

Tänä keväänä Akava Works on julkaissut kaksi enintään perusasteen suorittaneita koskevaa artikkelia. Ensimmäisessä 13.3. julkaistussa artikkelissa nostin pariin otteeseen esille havainnon siitä, että ulkomaan kansalaiset ovat yliedustettuina enintään perusasteen suorittaneiden keskuudessa.

12.5.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Bruttokansantuote putoaa – mahtaako 5–6 prosenttia riittää?

Tuoreimmissa skenaarioissa Suomen talouden arvioidaan supistuvan tänä vuonna 3–6 prosenttia. Luulen, että monien mielestä jopa tuo kuuden prosentin pudotus tuntuu melko pieneltä, kun ottaa huomioon, miten laajasti yhteiskunta näyttää pysähtyneen parin viime viikon aikana.

7.4.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Talouskasvun puute olisi turmiollista

Nousukaudet eivät kuole vanhuuteen. Tällä kertaa nousukauden katkaisi globaali virusepidemia, korona, ei tavanomaisempi syyllinen, kuten keskuspankkien liian nopeasti kiristämä rahapolitiikka.

3.4.2020
Lue lisää
Tomi Husa

Taustatietoa Akavan jäsenmäärästä ja sen kehityksestä

Akavan jäsenmäärätiedot vahvistettiin Akavan hallituksen kokouksessa 25. helmikuuta. Vuoden 2020 tammikuun ensimmäisenä päivänä Akavan 36 jäsenjärjestöllä oli yhteensä 608 811 jäsentä. Vuoden takaiseen verrattuna kokonaisjäsenmäärä kasvoi 521 jäsenellä.

2.3.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Viekö TKI-investointien tiekartta perille asti?

Suomalainen teknologiaihme sai koko maailman huomion ja ihailun vain viisitoista vuotta sitten. Voisiko loiston aika palata?

28.2.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Akava Works -kysely: korkeakoulutetuista suurin osa kannattaa kilpailukieltoihin täyttä korvausta

Työntekijöiden kilpailukieltosopimusten epäkohdat nousivat julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun Akava teki vuonna 2017 laajan jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin kilpailukieltosopimusten käyttöä ja niihin liittyviä ongelmia. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kilpailukieltosopimusten käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Uudessa kyselyssä kartoitettiin korvaukseen liittyviä kysymyksiä korkeakoulutetuille.

24.2.2020
Lue lisää
Joonas Miettinen

Nykytilaan kaivataan muutosta: matkustaminen työasioissa työajan ulkopuolella pitäisi korvata aina rahana tai vapaana

Työhön liittyvän matkustamisen vuoksi moni korkeakoulutettu palkansaaja on sidoksissa työhönsä myös työajan ulkopuolella. Akavan vuonna 2019 tekemän matka-aikakyselyn tulosten mukaan vain 31 prosenttia korkeakoulutetuista palkansaajista ilmoitti, että ei matkusta työasioissa työajan ulkopuolella. Muilla kuin korkeakoulutetuilla osuus oli 58 prosenttia.

21.2.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Väärässä sarjassa – Suomen on nostettava työllisyysastettaan

Mitä suurempi osa työikäisestä väestöstä tekee töitä, sitä kivuttomampaa on kerätä verotulot, joilla rahoitetaan modernin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Julkisen talouden mittavan kestävyysvajeen kaventamisessa nykyistä korkeampi työllisyys on suorastaan välttämätön.

27.1.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Kilpailukieltosopimukset Pohjoismaissa

Tässä katsauksessa tarkastellaan kilpailukieltojen sääntelyä Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näiden maiden kilpailukieltojärjestelmiä vertailtaessa selviää, että korvaus kilpailukieltojen sidonnaisuusajalta on Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta yleisimmin vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia palkasta. Vertailussa selviää myös, että säännösten laatimisessa on yhtäläisyyksiä yksityiskohtaisuuden ja pakottavuuden osalta.

16.12.2019
Lue lisää
Päivi Kankaanranta

Koulutus suojaa velkaantumisongelmilta

Koulutustausta on yhteydessä sekä tuloihin että varallisuuteen, jotka määrittävät kotitalouden kyvyn selviytyä veloistaan. Korkeakoulutetuilla on siksi parhaat mahdollisuudet välttää velkaantumisongelmat.

28.11.2019
Lue lisää