Blogit

Pasi Sorjonen

TKI-tavoite loittonee

TKI-panostusten arvioidaan olevan paras tapa vauhdittaa tuottavuuden nousua, joka on pitkällä aikavälillä tärkein talouskasvun lähde. Suomi tavoittelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kasvattamista 4 prosenttiin BKT:n arvoon suhteutettuna vuoteen 2030 mennessä. Miten tavoitteen saavuttaminen etenee?

25.1.2024
Lue lisää
Joonas Miettinen

Enemmistö akavalaisista ajattelee, että hallituksen tulisi aloittaa neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa

Luotettavat ja tutkimukseen perustuvat vaikutusarviot ovat akavalaisille uudistusten hyväksyttävyyden kannalta merkityksellisiä. Enemmistö akavalaisista katsoo, että työmarkkinajärjestöillä pitäisi olla rooli neuvotteluissa, joissa valmistellaan työmarkkinoita koskevia uudistuksia.

1.12.2023
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yrittäjäkysely 2023: Yrittäjät hyödyntävät alustatalouden mahdollisuuksia vielä melko vähän

Akava Worksin yrittäjäkyselyn mukaan akavalaisista yrittäjistä vajaa viidennes oli edeltävien 12 kuukauden aikana käyttänyt digitaalisia alustoja yrityksensä liiketoiminnassa. Kyselyn mukaan ikä tai sukupuoli ei vaikuta merkittävästi siihen, miten paljon digitaalisia alustoja hyödynnetään.

12.10.2023
Lue lisää
Akava Works

Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemykset pysyneet pitkälti samana – huoli työelämän vaatimuksista korostuu edelleen

Akava Works toteutti keväällä 2023 kyselyn, jossa selvitettiin 18–35-vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, työssä jaksamisesta ja työelämäasenteita. Kysely oli toistomittaus vuonna 2018 tehdylle selvitykselle.

26.6.2023
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yrittäjäkysely 2023: Joka toisella yrittäjällä ei ole työterveyshuoltoa

Akava Worksin tekemän yrittäjäkyselyn mukaan vajaalla puolella akavalaisista päätoimisista yrittäjistä ei ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon puuttuminen on yleisintä yritysten alkutaipaleella. Jaksamisongelmat vaivaavat erityisesti nuorempia yrittäjiä.

8.6.2023
Lue lisää
Akava Works

Kestävyysosaaminen on mahdollisuus ja kilpailuetu

Suomi ja koko maailma ovat suuren muutoksen äärellä ekologisen kestävyyskriisin takia, jossa on kolme ulottuvuutta: ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Tilanne vaatii ripeitä toimia, sillä hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista palveluista ja hyödyistä. Ihmisen toiminta uhkaa luonnon kantokykyä ja ilmastonmuutos on yksi esimerkki tästä kehityksestä. Ilman luontoa emme kerta kaikkiaan selviä.

11.4.2023
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Kotitalousvähennyksen suosio on kasvanut edelleen

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on kannustaa kotitalouksia ostamaan oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä, kotitaloustyötä sekä hoiva- tai hoitotyötä ulkopuolisen tarjoamina palveluina.

31.3.2023
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yrittäjäkysely 2023: Vahvistamalla yrittäjien osaamista tuetaan liiketoiminnan kasvua

Akava Works selvitti akavalaisten yrittäjien näkemyksiä yrityksensä liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä pyrkii säilyttämään liiketoiminnassaan nykytilanteen tai ei halua kasvattaa liiketoimintaansa. Tulokset viittaavat siihen, että osaamista vahvistamalla voidaan tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua.

23.3.2023
Lue lisää
Eugen Koev

Talouspolitiikka sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta– sukupuolten välisen tuloeron taustalla naisten kapea tulohaitari

Valtionvarainministeriö julkaisi vastikään neljän tutkijan tiimimme raportin ”Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi”. Minun vastuullani oli raportin osa, jossa kerrotaan konkreettisin numeroin, miten vaalikauden päätökset sosiaaliturvaetuuksien ja henkilöverotuksen muutoksista ovat välittömästi vaikuttaneet miesten ja naisten välisiin tuloeroihin.

16.3.2023
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Loittoneeko neljän prosentin tavoite TKI-investoinneille?

Kevään eduskuntavaaleihin on aikaa vain pari kuukautta. Pian on kulunut neljä vuotta siitä, kun nykyinen hallitus totesi ohjelmassaan ”Osallistava ja osaava Suomi”, että Suomi tavoittelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kasvattamista 4 prosenttiin bruttokansantuotteen arvoon suhteutettuna vuoteen 2030 mennessä. On aika arvioida, miten tavoitteen saavuttamisessa on edistytty.

31.1.2023
Lue lisää