Joonas Miettinen

Kiire haittaa työelämässä oppimista

Akava Worksin Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan akavalaiset ovat aktiivisia osaamisensa kehittämisessä ja työpaikoilla myös kannustetaan osaamisen päivittämiseen. Noin puolet kyselyyn vastanneista kuitenkin piti ajan puutetta esteenä kouluttautumiselle tai muulle osaamisen päivittämiselle.

23.11.2021
Lue lisää
Joonas Miettinen

Psykososiaalinen kuormitus akavalaisten työssä

Keskeytykset, liiallinen työn määrä, kiire, taukojen vähäisyys ja työn tekeminen vapaa-ajalla kuormittavat korkeakoulutettuja. Psykososiaalinen kuormitus on yhteydessä psyykkiseen työkykyyn, psyykkiseen oireiluun, työstä palautumiseen ja koettuun työuupumusriskiin.

18.10.2021
Lue lisää
Tomi Husa

Akavan jäsenmäärässä kasvua vuonna 2020 – huomioita jäsenmääräkehityksestä

Akavan tuoreimmat jäsenmäärät vahvistettiin Akavan hallituksen kokouksessa 15. helmikuuta 2021. Vuoden 2021 ensimmäisenä päivänä Akavan 36 jäsenliitossa oli yhteensä 611 391 jäsentä. Näistä jäsenistä niin sanottuja maksavia jäseniä oli 436 636 ja maksusta vapautettuja 174 755.

9.3.2021
Lue lisää
Joonas Miettinen

Paikallinen sopiminen yrityksissä: mistä työnantajat haluavat neuvotella ja kenen kanssa?

Akava Worksin työnantajakyselyn mukaan yritystyönantajien halu neuvotella työehdoista paikallisesti on Suomessa laajaa ja kohdistuu erityisesti palkka- ja työaika-asioihin. Suurin osa yritystyönantajista haluaa neuvotella työehdoista ensisijaisesti muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa, joko yksittäisen työntekijän kanssa tai suoraan henkilöstön kanssa ilman henkilöstön valitsemaa edustajaa.

23.2.2021
Lue lisää
Emmi Venäläinen

Korkeakoulutuksessa on tapahtunut suuri muutos – pysyykö politiikka mukana?

Vuosi 2020 jää historiaan suuren muutoksen vuotena myös koulutuksessa. Vuosia toivottu digiloikka tapahtui nopeammin kuin kukaan uskalsi vielä tammikuussa unelmoidakaan. Suomessa ja maailmalla siirryttiin etäopetukseen vain muutamien päivien varoitusajalla, jopa nopeammin.

14.12.2020
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yli 55-vuotiaat naiset kokevat miehiä useammin ikäsyrjintää työssä

Akava Works selvitti, kuinka yleistä työssä koettu ikäsyrjintä on akavalaisten keskuudessa ja missä asiayhteyksissä syrjintää ilmenee. Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että erityisesti pidempään työelämässä olleiden kokema ikäsyrjintä on sukupuolittunut ilmiö.

11.11.2020
Lue lisää

Osmo Soininvaara: Huomioita asuntopolitiikka-artikkeleista

Osmo Soininvaaran esipuhe Akava Worksin 9.11.2020 julkaisemiin ”Näkökulmia asuntopolitiikkaan” -artikkeleihin.

9.11.2020
Lue lisää
Tomi Husa

Ulkomaan kansalaisten koulutustasosta vaikea saada oikeaa kuvaa

Tänä keväänä Akava Works on julkaissut kaksi enintään perusasteen suorittaneita koskevaa artikkelia. Ensimmäisessä 13.3. julkaistussa artikkelissa nostin pariin otteeseen esille havainnon siitä, että ulkomaan kansalaiset ovat yliedustettuina enintään perusasteen suorittaneiden keskuudessa.

12.5.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Bruttokansantuote putoaa – mahtaako 5–6 prosenttia riittää?

Tuoreimmissa skenaarioissa Suomen talouden arvioidaan supistuvan tänä vuonna 3–6 prosenttia. Luulen, että monien mielestä jopa tuo kuuden prosentin pudotus tuntuu melko pieneltä, kun ottaa huomioon, miten laajasti yhteiskunta näyttää pysähtyneen parin viime viikon aikana.

7.4.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Talouskasvun puute olisi turmiollista

Nousukaudet eivät kuole vanhuuteen. Tällä kertaa nousukauden katkaisi globaali virusepidemia, korona, ei tavanomaisempi syyllinen, kuten keskuspankkien liian nopeasti kiristämä rahapolitiikka.

3.4.2020
Lue lisää