Blogit

Akava Works

Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemykset pysyneet pitkälti samana – huoli työelämän vaatimuksista korostuu edelleen

Akava Works toteutti keväällä 2023 kyselyn, jossa selvitettiin 18–35-vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, työssä jaksamisesta ja työelämäasenteita. Kysely oli toistomittaus vuonna 2018 tehdylle selvitykselle.

26.6.2023
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yrittäjäkysely 2023: Joka toisella yrittäjällä ei ole työterveyshuoltoa

Akava Worksin tekemän yrittäjäkyselyn mukaan vajaalla puolella akavalaisista päätoimisista yrittäjistä ei ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon puuttuminen on yleisintä yritysten alkutaipaleella. Jaksamisongelmat vaivaavat erityisesti nuorempia yrittäjiä.

8.6.2023
Lue lisää
Akava Works

Kestävyysosaaminen on mahdollisuus ja kilpailuetu

Suomi ja koko maailma ovat suuren muutoksen äärellä ekologisen kestävyyskriisin takia, jossa on kolme ulottuvuutta: ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Tilanne vaatii ripeitä toimia, sillä hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista palveluista ja hyödyistä. Ihmisen toiminta uhkaa luonnon kantokykyä ja ilmastonmuutos on yksi esimerkki tästä kehityksestä. Ilman luontoa emme kerta kaikkiaan selviä.

11.4.2023
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Kotitalousvähennyksen suosio on kasvanut edelleen

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on kannustaa kotitalouksia ostamaan oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä, kotitaloustyötä sekä hoiva- tai hoitotyötä ulkopuolisen tarjoamina palveluina.

31.3.2023
Lue lisää
Joonas Miettinen

Yrittäjäkysely 2023: Vahvistamalla yrittäjien osaamista tuetaan liiketoiminnan kasvua

Akava Works selvitti akavalaisten yrittäjien näkemyksiä yrityksensä liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä pyrkii säilyttämään liiketoiminnassaan nykytilanteen tai ei halua kasvattaa liiketoimintaansa. Tulokset viittaavat siihen, että osaamista vahvistamalla voidaan tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua.

23.3.2023
Lue lisää
Eugen Koev

Talouspolitiikka sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta– sukupuolten välisen tuloeron taustalla naisten kapea tulohaitari

Valtionvarainministeriö julkaisi vastikään neljän tutkijan tiimimme raportin ”Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi”. Minun vastuullani oli raportin osa, jossa kerrotaan konkreettisin numeroin, miten vaalikauden päätökset sosiaaliturvaetuuksien ja henkilöverotuksen muutoksista ovat välittömästi vaikuttaneet miesten ja naisten välisiin tuloeroihin.

16.3.2023
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Loittoneeko neljän prosentin tavoite TKI-investoinneille?

Kevään eduskuntavaaleihin on aikaa vain pari kuukautta. Pian on kulunut neljä vuotta siitä, kun nykyinen hallitus totesi ohjelmassaan ”Osallistava ja osaava Suomi”, että Suomi tavoittelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kasvattamista 4 prosenttiin bruttokansantuotteen arvoon suhteutettuna vuoteen 2030 mennessä. On aika arvioida, miten tavoitteen saavuttamisessa on edistytty.

31.1.2023
Lue lisää
Tomi Husa

Vastavalmistuneiden työttömyyden lasku tasaantunut, mutta edelleen poikkeuksellisen hyvällä tasolla

Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömyys on yhä poikkeuksellisen matalaa, mutta sen lasku on tasaantunut. Vaikka yleinen työttömyys kasvaa jo, samaa ei ole havaittavissa vastavalmistuneilla kokonaisuudessaan.

19.12.2022
Lue lisää
Joonas Miettinen

Työeläkekysely 2022: Hyvät työolot koetaan työuran jatkamisen kannalta tärkeiksi

Akava Works selvitti, mitä asioita palkansaajat pitävät tärkeinä työelämässä jatkamisen kannalta. Akavalaisille tärkeimmiksi asioiksi osoittautuivat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, varmuus oman työpaikan säilymisestä, kiireen vähentäminen ja joustavammat työajat. Tärkeimmiksi koetut asiat liittyvät työolosuhteisiin.

22.11.2022
Lue lisää
Joonas Miettinen

Kohti parempaa työkykyä

Työkyvyllä tarkoitetaan toimintakyvyn ja työn asettamien vaatimusten välistä suhdetta. Kun toimintakyky ja työn vaatimukset eivät ole tasapainoissa, voidaan puhua heikentyneestä työkyvystä.

21.10.2022
Lue lisää