Joonas Miettinen

Nykytilaan kaivataan muutosta: matkustaminen työasioissa työajan ulkopuolella pitäisi korvata aina rahana tai vapaana

Työhön liittyvän matkustamisen vuoksi moni korkeakoulutettu palkansaaja on sidoksissa työhönsä myös työajan ulkopuolella. Akavan vuonna 2019 tekemän matka-aikakyselyn tulosten mukaan vain 31 prosenttia korkeakoulutetuista palkansaajista ilmoitti, että ei matkusta työasioissa työajan ulkopuolella. Muilla kuin korkeakoulutetuilla osuus oli 58 prosenttia.

21.2.2020
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Väärässä sarjassa – Suomen on nostettava työllisyysastettaan

Mitä suurempi osa työikäisestä väestöstä tekee töitä, sitä kivuttomampaa on kerätä verotulot, joilla rahoitetaan modernin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Julkisen talouden mittavan kestävyysvajeen kaventamisessa nykyistä korkeampi työllisyys on suorastaan välttämätön.

27.1.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Kilpailukieltosopimukset Pohjoismaissa

Tässä katsauksessa tarkastellaan kilpailukieltojen sääntelyä Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näiden maiden kilpailukieltojärjestelmiä vertailtaessa selviää, että korvaus kilpailukieltojen sidonnaisuusajalta on Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta yleisimmin vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia palkasta. Vertailussa selviää myös, että säännösten laatimisessa on yhtäläisyyksiä yksityiskohtaisuuden ja pakottavuuden osalta.

16.12.2019
Lue lisää
Päivi Kankaanranta

Koulutus suojaa velkaantumisongelmilta

Koulutustausta on yhteydessä sekä tuloihin että varallisuuteen, jotka määrittävät kotitalouden kyvyn selviytyä veloistaan. Korkeakoulutetuilla on siksi parhaat mahdollisuudet välttää velkaantumisongelmat.

28.11.2019
Lue lisää

Lukiolaiset EU-myönteisiä, mutta hakeutuvat ensisijaisesti suomalaisiin korkeakouluihin

Nyt Suomen EU-puheenjohtajakaudella on mielenkiintoista tarkastella, miten ne nuoret, jotka ovat varttuneet koko koulutaipaleensa Suomen EU-jäsenyyden aikana, näkevät Euroopan unionin. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkija Kiira Sarasjärvi nostaa Akava Works -blogissa esiin Lukiolaisbarometrin alustavia tuloksia.

5.11.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Kuka nostaa TKI-investoinnit 4 prosenttiin BKT:sta?

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen pohtii blogitekstissään, miten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen osuus BKT:stä voidaan kasvattaa hallitusohjelman tavoittelemaan 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

30.10.2019
Lue lisää
Joonas Miettinen

Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla

Akavalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös työpaikkojen vastuulla.

27.9.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukielloissa eri EU-maissa

Tässä katsauksessa tarkastelen, millaista kilpailukieltojen sääntely on EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa. Eri EU-maiden kilpailukieltojärjestelmiä vertailtaessa selviää, että Suomi kuuluu niiden harvojen maiden joukkoon, joissa työntekijän oikeutta vaihtaa työpaikkaa nykyisen työnantajan kilpailijalle voidaan rajoittaa maksamatta sidonnaisuusajasta mitään korvausta.

27.9.2019
Lue lisää

Vesa Kanniainen: EU-jäsenyyden vaikutukset Suomen makrotalouteen: arvioita Akavan tilaamasta arviointiraportista

Riippumaton konsultointiyritys Oxford Economics on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen Suomen EU-jäsenyyden taloudellisesta merkityksestä (Akava Works -raportti 1/2019). Tässä kirjoituksessa Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen esittää arvion Oxford Economicsin selvityksen johtopäätöksistä.

25.9.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Lisää tekijöitä työvoiman ulkopuolelta

Suomen työikäisestä väestöstä on töissä noin 72,5 prosenttia. Useampi kuin joka neljäs työikäinen ei siis ole töissä. Vain osa heistä on kuitenkin työttömänä. Hallituksen on pakko kaivaa jostain sellaiset keinot, jotka innostavat mahdollisimman monen kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevan ihmisen hakeutumaan töihin, mikäli se aikoo tosissaan jahdata työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin hallituskauden aikana.

23.8.2019
Lue lisää