Joonas Miettinen

Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat myös työpaikkojen vastuulla

Akavalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös työpaikkojen vastuulla.

27.9.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukielloissa eri EU-maissa

Tässä katsauksessa tarkastelen, millaista kilpailukieltojen sääntely on EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa. Eri EU-maiden kilpailukieltojärjestelmiä vertailtaessa selviää, että Suomi kuuluu niiden harvojen maiden joukkoon, joissa työntekijän oikeutta vaihtaa työpaikkaa nykyisen työnantajan kilpailijalle voidaan rajoittaa maksamatta sidonnaisuusajasta mitään korvausta.

27.9.2019
Lue lisää

Vesa Kanniainen: EU-jäsenyyden vaikutukset Suomen makrotalouteen: arvioita Akavan tilaamasta arviointiraportista

Riippumaton konsultointiyritys Oxford Economics on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen Suomen EU-jäsenyyden taloudellisesta merkityksestä (Akava Works -raportti 1/2019). Tässä kirjoituksessa Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen esittää arvion Oxford Economicsin selvityksen johtopäätöksistä.

25.9.2019
Lue lisää
Pasi Sorjonen

Lisää tekijöitä työvoiman ulkopuolelta

Suomen työikäisestä väestöstä on töissä noin 72,5 prosenttia. Useampi kuin joka neljäs työikäinen ei siis ole töissä. Vain osa heistä on kuitenkin työttömänä. Hallituksen on pakko kaivaa jostain sellaiset keinot, jotka innostavat mahdollisimman monen kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevan ihmisen hakeutumaan töihin, mikäli se aikoo tosissaan jahdata työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin hallituskauden aikana.

23.8.2019
Lue lisää