Kustannuskilpailukyky vertailussa: Kilpailijamaita hitaampi palkkakehitys ylläpitää Suomen kustannuskilpailukykyä

Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee aavistuksen verran vuonna 2023, koska vienti- ja tuontihintamme ovat kehittyneet epäedullisemmin kuin kilpailijamaissa. Myös Ruotsin kruunun voimakas devalvoituminen on vaikuttanut Suomen kustannuskilpailukykyyn.

4.12.2023
Lue lisää
Eugen Koev

Talouspolitiikka sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta– sukupuolten välisen tuloeron taustalla naisten kapea tulohaitari

Valtionvarainministeriö julkaisi vastikään neljän tutkijan tiimimme raportin ”Vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi”. Minun vastuullani oli raportin osa, jossa kerrotaan konkreettisin numeroin, miten vaalikauden päätökset sosiaaliturvaetuuksien ja henkilöverotuksen muutoksista ovat välittömästi vaikuttaneet miesten ja naisten välisiin tuloeroihin.

16.3.2023
Lue lisää
Eugen Koev

Tiesitkö, että jokaisen työntekijän palkka voi kasvaa nopeammin kuin Suomen keskipalkka?

Keskipalkan muutos voi olla nopeampi tai hitaampi kuin jokaisen yksittäisen työntekijän palkan muutos. Tämä johtuu siitä, että keskipalkan muutoksen suuruus määräytyy kolmesta tekijästä: paljonko kasvoivat niiden palkat, jotka ovat olleet töissä sekä mittausjakson alussa että lopussa, mikä oli niiden palkkataso, jotka olivat jakson alussa töissä, mutta ei lopussa sekä millaisilla palkoilla uudet työntekijät tulivat töihin.

18.10.2022
Lue lisää

Perhevapaiden jako vanhempien kesken – estääkö raha tasajaon?

Artikkeli tarjoaa tuoretta tietoa isien vanhempainvapaiden pituuden vaikutuksista perheen budjettiin. Artikkelissa tarkastellaan muun muassa, onko taloudellisesti kannattavaa, että isä pitää kokonaan ne vanhempainrahakauden päivät, joita ei voi siirtää äidille, jotta äidin kotihoidontuella olema aika lyhenisi. Artikkelin on kirjoittanut Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev.

5.9.2022
Lue lisää

Keskustelu yleistuesta on tervetullut – avoimia kysymyksiä riittää

Artikkelissa kuvataan OECD:n esittämän yleistukimallin (universal credit) keskeiset piirteet ja pohditaan malliin liittyviä avoimia kysymyksiä.

27.4.2018
Lue lisää

Nykyisen sosiaaliturvan keskeisiä piirteitä

Pääekonomisti Eugen Koev kuvailee artikkelissaan tiivistetysti nykyisen sosiaaliturvan pääpiirteitä ja selostaa keskeiset periaatteet, joita on noudatettu sosiaaliturvaa koskevissa ratkaisuissa.Tulevan sosiaaliturvan uudistuksen valmisteluissa pitää tarkastella kriittisesti olemassa olevia sosiaaliturvaratkaisuja.

5.4.2018
Lue lisää

Verotuksen progressio on kiristynyt vuoden 2010 jälkeen

Verotuksen progressio on kiristynyt vuoden 2010 jälkeen, kirjoittaa pääekonomisti Eugen Koev Akava Works -artikkelissa.

5.4.2018
Lue lisää