Perhevapaiden jako vanhempien kesken – estääkö raha tasajaon?

Artikkeli tarjoaa tuoretta tietoa isien vanhempainvapaiden pituuden vaikutuksista perheen budjettiin. Artikkelissa tarkastellaan muun muassa, onko taloudellisesti kannattavaa, että isä pitää kokonaan ne vanhempainrahakauden päivät, joita ei voi siirtää äidille, jotta äidin kotihoidontuella olema aika lyhenisi. Artikkelin on kirjoittanut Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev.

5.9.2022

Selvityksen tarkoitus on tuottaa konkreettista tietoa isien vanhempainvapaan pituuden vaikutuksesta perheen budjettiin. Vauvaperheiden käteen jääviä rahamääriä verrataan kolmessa perhevapaiden jakamisen vaihtoehdossa, jotka ovat mahdollisia uudistetun lainsäädännön astuttuaan voimaan syksyllä 2022.

Artikkeli tarkastelee, onko taloudellisesti kannattavaa, että isä pitää kokonaan ne vanhempainrahakauden päivät, joita ei voi siirtää äidille, jotta äidin kotihoidontuella olema aika lyhenisi. Artikkelissa käsitellään myös sitä, onko perheen talouden kannalta vielä parempi, jos isä ja äiti jakavat vanhempainrahakauden tasan.

Tutkimusmenetelmä on mikrosimulointi. Tutkimusaineistona on noin 15 prosentin satunnaisotos perheistä, joissa syntyi lapsi vuonna 2018 ja joissa ei ole vanhempia alle viisivuotiaita lapsia. Muita lapsia koskeva rajaus on tehty, koska silloin äideillä (ja isillä) ei ole ollut oikeutta kotihoidon tukeen, jolloin aineisto sisältää riittävästi informaatiota, jotta voidaan arvioida kohtuullisen luotettavasti, onko lastenhoidon tosiasiallinen vaihtoehto työllisyys vai työttömyys. Jokaisen perheen veronjälkeiset tulot arvioidaan kussakin skenaariossa.

Tärkein johtopäätös vertailusta on, että tarkastelluista skenaarioista perhevapaiden tasainen jako on yleensä taloudellisesti paras ratkaisu, jos perheen äiti on työllinen.

Lisätietoja:

Eugen Koev

työmarkkinaekonomisti

+358 40 867 0770