Julkaisut

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 11/2023

Myönteisten oleskelulupien määrät kasvoivat toistamiseen. Tuoreimmalla vuosineljänneksellä myönnettiin 14 656 oleskelulupaa eli 2 715 lupaa enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrät laskivat edellisen 12 kuukauden aikana. Tutkijoiden lupamäärät ovat maltillisessa kasvussa. Opiskelijoiden lupamäärät ovat puolestaan nousussa.

13.11.2023
Lue lisää

Immigration review concerning highly skilled workers 5/23

This Akava Works review series analyses immigration issues by focusing on the number of residence permits granted in Finland. The emphasis of the analysis is on work permits for highly skilled workers, which includes specialists and researchers.

22.5.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 5/2023

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

17.5.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 2/23

Tässä katsaussarjassa tarkastellaan Suomeen myönnettyjä oleskelulupia, erityisesti työperusteisia oleskelulupia. Katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

28.2.2023
Lue lisää