Akava Works -kyselytutkimus: Matka-aikakysely 2019

Akava toteutti yhdessä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa kyselyn työhön liittyvästä matkustamisesta, matka-ajan korvaamisesta ja matkustamisen kuormittavuudesta ja turvallisuudesta.

14.2.2020
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt – tammikuun 2020 työttömyyskatsaus

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä vuoden lopussa oli edellistä vuodenvaihdetta suurempi. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 36 431, joka on 626 henkilöä (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

30.1.2020
Lue lisää

Talousnäkymät ja työmarkkinat 12/2019: Suvantoon

Akava Works julkaisee ennusteen talousnäkymiin ja työmarkkinoihin kahdesti vuodessa. Ensimmäinen ennuste joulukuulta 2019 arvioi Suomen talouden kasvavan 1,2 prosenttia vuonna 2020. Kasvu nojaa kotimaiseen kysyntään ja kulutuksen lisäykseen. Työmarkkinoiden osalta ensi vuonna nähtäneen työttömyyden kasvavan monilla aloilla.

10.12.2019
Lue lisää

Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometri 2019

Akavan opiskelijat ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat yhteistyössä toteuttaneet Harjoittelubarometrin, joka kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä harjoittelusta sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

29.11.2019
Lue lisää

Työttömyyskatsaus marraskuu 2019 – korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuoden tasolla, mutta nousu alkanut

Työttömyys on nousussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli edellisvuotta korkeammalla tasolla.

27.11.2019
Lue lisää

Paikallinen sopiminen ja henkilöstöedustus yritysten hallinnossa Akavan luottamusmiesbarometri 2019

Akavan luottamusmiesbarometrin 2019 mukaan enemmistössä akavalaisista työpaikoista oli käytetty työehtosopimuksen mukaista mahdollisuutta sopia paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajan kesken. Yksityisellä sektorilla oli yleisempää kuin julkisella sektorilla, että luottamusmiehet kokivat työnantajan neuvotteluvaltuudet rajallisiksi paikallisessa sopimisessa. Luottamusmiehet pitivät henkilöstöedustusta yritysten hallinnossa edustamiensa työntekijöiden kannalta tärkeänä. Puolessa vähintään 150 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joissa oli akavalainen luottamusmies, henkilöstö ei ollut edustettuna yrityksen hallinnossa.

13.11.2019
Lue lisää

Tulevaisuuden työelämä lukiolaisten silmin

Tänä vuonna tehtiin ensimmäistä kertaa Lukiolaisbarometri, jossa käsiteltiin myös tulevaisuuden työelämää. Barometriin vastasi noin 3 000 lukio-opiskelijaa pääsääntöisesti 1. ja 2. vuosikurssilta ympäri Suomea. Tutkija Kiira Sarasjärvi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta ja erityisasiantuntija Miika Sahamies Akavasta käsittelevät artikkelissaan lukiolaisten työelämäodotuksia ja -näkemyksiä.

5.11.2019
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuoden tasolla, mutta nousu on alkanut – työttömyyskatsaus lokakuu 2019

Lokakuun 2019 työttömyyskatsaus osoittaa, että työttömyys on nousussa. Korkeakoulutettujen työttömien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli edellisvuoden tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden olevan noususuunnassa.

31.10.2019
Lue lisää

Sopiminen työmarkkinoilla – muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa

Akava Works -selvitys "Sopiminen työmarkkinoilla – muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa" keskittyy työehtosopimusjärjestelmiin, erityisenä näkökulmana työpaikkakohtainen sopiminen. OTK, VT Jukka Ahtela laati Akava Worksin toimeksiannosta vertailun neljän EU-maan työmarkkinajärjestelmien eroista. Selvitys auttaa ymmärtämään niiden piirteitä suomalaisesta näkökulmasta. Maat ovat keskeisiä kilpailijamaitamme ja niitä pidetään usein uudistushaluisina ja -kykyisinä.

10.10.2019
Lue lisää

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Akava Works on tilannut PTT:ltä raportin "Osakeyhtiön omistajat ja työntekijät Suomessa". Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013.

2.10.2019
Lue lisää