Raportit

EU:n ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen makrotalouteen

Oxford Economicsin Akava Worksille laatima arviointiraportti tarkastelee EU:n ilmastopolitiikan taloudellisia vaikutuksia Suomeen. Se osoittaa, että puhtaaseen energiaan siirtyminen antaisi vahvan kasvusysäyksen Suomen talouteen. Selvitys vertailee kolmea näkymää ja niiden taloudellista merkitystä.

21.5.2024
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 4/2024: Korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa edelleen

Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautettujen määrä on vähentynyt niukasti marraskuun jälkeen. Korkeakoulutettujen työttömyys yltää nykyisellä nousuvauhdillaan korona-ajan korkeimpiin lukemiin kenties jo huhtikuussa. Tämä saattaa ennakoida työttömyyden laajempaa nousua, ulottuen korkeakoulutetuista myös muihin ryhmiin.

29.4.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 6 – Nikolaj Tatti: Tekoälyn rajoitukset ja väärinkäyttö

Artikkeli käsittelee tekoälyn rajoitteita ja väärinkäytön mahdollisuuksia. Siinä tarkastellaan, millä tavoilla tekoälymallit voivat esimerkiksi aiheuttaa syrjintää, levittää virheellistä tietoa ja joutua jopa manipulaation kohteeksi. Artikkelissa korostetaan ihmisen merkitystä mallintajana sekä tekoälyn toimintatapojen, käytön ja rajoitteiden ymmärtämisen tärkeyttä.

5.4.2024
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 3/2024: Korkeakoulutettujen työttömyys on noussut lisää

Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautettujen määrä näyttää kääntyneen pieneen laskuun marraskuun 2023 jälkeen. Korkeakoulutettujen työttömyys lähestyy korona-ajan korkeimpia lukuja ja nykyisellä vauhdilla saavuttaa sen jo huhtikuussa. Tämä saattaa ennakoida työttömyyden laajempaa kasvua, vaikka muiden kuin korkeakoulutettujen työttömyys on toistaiseksi noussut verraten vähän.

3.4.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 5 – Petri Ylikoski: Tekoäly ja asiantuntijatyön muutos

Tekoälyn käyttöönotto työpaikoilla on vasta alussa. Tähän asti tekoäly on ollut asiantuntijoille pikemminkin uusi resurssi kuin uhka, mutta tulevaisuudessa myös asiantuntijatehtävissä toimivat joutuvat miettimään kuinka ihmisen ja koneen yhteistyö olisi parasta toteuttaa.

22.3.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 4 – Paula Aura, Noora Wallenius: Tekoälyn käyttö asianajoalalla

Luova tekoäly avaa monia uusia mahdollisuuksia asianajoalalle. Sen avulla voidaan saavuttaa tehokkuushyötyjä, parempia asiakastuloksia ja kasvavaa työtyytyväisyyttä. Tekoälyn muuttaessa juristien työnkuvaa ja koko juridista alaa juristeilta vaadittava osaaminen täydentyy uudentyyppisillä taidoilla.

14.3.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 3 – Saara Malkamäki: Tekoälystä tukea sote-ammattilaisten työhön sekä sairauksien ehkäisyyn

Terveydenhuollon ja tekoälyn tulevaisuutta rakennetaan nykyhetken päätöksillä. On tärkeää pohtia, minkälaisen tulevaisuuden haluamme ja miten tekoäly voi auttaa meitä pääsemään toivottuun tulevaisuuteen sosiaali- ja terveysalalla.

7.3.2024
Lue lisää

Työllisyyden heikkeneminen hidastaa palkkasumman kasvua

Raportti tarjoaa katsauksen palkkasumman kehitykseen Suomessa yksityisellä ja julkisella sektorilla, mukaan lukien toimialakohtaiset erot. Analyysi paljastaa, että vaikka palkkasumma on yhä kasvanut, kasvuvauhti on hidastunut merkittävästi viime aikoina työllisyyden heikkenemisen ja työtuntien vähenemisen seurauksena. Julkisella sektorilla palkkasummaa on kasvattanut työllisyyden nousu. Erityisesti rakentamisessa palkkasumma on kasvanut hitaammin kuin koko talouden palkkasumma.

5.3.2024
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 2/2024: Korkeakoulutettujen työttömyys nousee uhkaavasti

Työttömien määrä kasvaa edelleen, mutta lomautettujen määrä on saattanut kääntyä pieneen laskuun marraskuun jälkeen. Korkeakoulutettujen työttömyys lähestyy korona-ajan huippua ja nykyisellä vauhdilla saavuttaa sen jo maaliskuussa. Tämä saattaa ennakoida työttömyyden laajempaa kasvua, vaikka muiden kuin korkeakoulutettujen työttömyys on toistaiseksi noussut verraten vähän.

29.2.2024
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 1/24: Erityisasiantuntijoiden työlupien määrä laskussa

Vuonna 2023 myönnettiin 48 908 oleskelulupaa, mikä on yli 8 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä laski kuitenkin 1 000 luvalla. Laskuun vaikutti ennen kaikkea Suomeen pyrkivien erityisasiantuntijoiden määrän väheneminen. Erityisasiantuntijoiden osuus Suomen työperäisestä maahanmuutosta on laskussa.

28.2.2024
Lue lisää