Artikkelit

Näkökulmia tekoälyyn, osa 1 – Arto Klami: Miksi tekoäly oppi näkemään ja juttelemaan nyt ja mihin se riittää?

Vielä muutama vuosi sitten moni tekoälytutkijakin arvioi, että sujuvasti keskusteleva tekoäly on vielä kaukainen tulevaisuudenhaave. Nyt tarjolla on kuitenkin toinen toistaan vakuuttavammin toimivia palveluita ja moni meistä käyttää niitä jo päivittäisen työnsä tehostamiseen. Mistä tässä läpimurrossa on kyse ja miten se saatiin aikaan?

14.2.2024
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 1/2024: Huonoja enteitä

Työttömien ja lomautettujen määrät kasvavat edelleen. Korkeakoulutettujen työttömyys lähestyy korona-ajan korkeimpia lukuja ja saavuttanee ne keväällä. Tämä on huono enne, joka ennakoi työttömyyden laajempaa kasvua. Vastavalmistuneiden työttömyys kasvaa selvimmin ylemmän korkea-asteen suorittaneilla korkeakoulutetuilla. Katsauksen luvut ovat joulukuun 2023 lopulta.

31.1.2024
Lue lisää

Työttömyyden pitkittyminen: miten koulutusaste, kansallisuus ja työttömäksi jäämisen ajankohta vaikuttavat?

Noin puolet työttömien työnhakijoiden työttömyysjaksoista kestää alle kolme kuukautta. Lomautuksista vastaavasti puolet päättyvät jo yhden kuukauden sisällä. Työttömyyden pitkittymiseen lyhyellä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi työttömäksi jäämisen kalenterikuukausi. Etenkin kesän lomakausi hidastaa työllistymistä, mikä korostuu korkeakoulutetuilla sekä ulkomaan kansalaisilla.

30.1.2024
Lue lisää

Sopiminen, osallistuminen ja luottamus – Mitä voimme oppia Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmistä?

Akava Works -selvitys "Sopiminen, osallistuminen ja luottamus – Mitä voimme oppia Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmistä?" luo katsauksen kahden keskeisen verrokki- ja kilpailijamaamme Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmiin. Samalla se hahmottelee suuntaa ja aineksia Suomen työmarkkinajärjestelmän kehittämiselle sekä keinoja järjestäytymisen edistämiselle.

18.1.2024
Lue lisää

Talousennuste 12/2023: Sakkaako?

Heikko kansainvälinen kysyntä painaa Suomen vientiä. Kuluttajien luottamus on kateissa, asuntomarkkinat ovat jäässä ja investoinnit vähenevät rakentamisen sukeltaessa. Yksityinen kulutus kasvaa vain vähän, vaikka reaalitulot kasvavat inflaation hidastuessa ja korkojen aleneminen kasvattaa monen perheen taloudellista liikkumavaraa. Työllisyys heikkenee ja työttömyys nousee. Suomen kokonaistuotanto supistuu 0,3 prosenttia vuonna 2024 siitä huolimatta, että talous kääntyy loivaan nousuun vuoden jälkipuoliskolla.

13.12.2023
Lue lisää

Kustannuskilpailukyky vertailussa: Kilpailijamaita hitaampi palkkakehitys ylläpitää Suomen kustannuskilpailukykyä

Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee aavistuksen verran vuonna 2023, koska vienti- ja tuontihintamme ovat kehittyneet epäedullisemmin kuin kilpailijamaissa. Myös Ruotsin kruunun voimakas devalvoituminen on vaikuttanut Suomen kustannuskilpailukykyyn.

4.12.2023
Lue lisää

Enemmistö akavalaisista ajattelee, että hallituksen tulisi aloittaa neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa

Luotettavat ja tutkimukseen perustuvat vaikutusarviot ovat akavalaisille uudistusten hyväksyttävyyden kannalta merkityksellisiä. Enemmistö akavalaisista katsoo, että työmarkkinajärjestöillä pitäisi olla rooli neuvotteluissa, joissa valmistellaan työmarkkinoita koskevia uudistuksia.

1.12.2023
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 12/2023: Työmarkkinat jäähtyvät

Työttömien ja lomautettujen määrät jatkavat kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömyys näyttää kasvavan hitaasti. Erityisesti alle vuoden mittaiset työttömyydet ovat lisääntyneet. Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys on noussut vuodessa yli kolmanneksella. Samalla avoimia työpaikkoja on yli 40 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

1.12.2023
Lue lisää

Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 11/2023

Myönteisten oleskelulupien määrät kasvoivat toistamiseen. Tuoreimmalla vuosineljänneksellä myönnettiin 14 656 oleskelulupaa eli 2 715 lupaa enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrät laskivat edellisen 12 kuukauden aikana. Tutkijoiden lupamäärät ovat maltillisessa kasvussa. Opiskelijoiden lupamäärät ovat puolestaan nousussa.

13.11.2023
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 11/2023: Työttömyys kasvaa – se ei yllätä

Työttömien ja lomautettujen määrät ovat edelleen kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä (kesto yli vuoden) on enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös lyhyempi työttömyys on lisääntynyt. Työttömyyden nousu painottuu suhteellisesti enemmän korkeakoulutettuihin. Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa ja ylemmän korkea-asteen suorittaneita on työttömänä enemmän kuin ennen koronakriisiä.

1.11.2023
Lue lisää