Näkökulmia tekoälyyn, osa 6 – Nikolaj Tatti: Tekoälyn rajoitukset ja väärinkäyttö

Artikkeli käsittelee tekoälyn rajoitteita ja väärinkäytön mahdollisuuksia. Siinä tarkastellaan, millä tavoilla tekoälymallit voivat esimerkiksi aiheuttaa syrjintää, levittää virheellistä tietoa ja joutua jopa manipulaation kohteeksi. Artikkelissa korostetaan ihmisen merkitystä mallintajana sekä tekoälyn toimintatapojen, käytön ja rajoitteiden ymmärtämisen tärkeyttä.

5.4.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 2 – Riku Neuvonen: Tekijänoikeudella suojattu aineisto tekoälyn koulutuksessa

Tällä hetkellä tekoäly on vallitseva ilmiö monilla aloilla. Samalla siihen liittyy myös monia pelkoja ja uhkakuvia. Erityisesti luovilla aloilla sen pelätään ja uskotaan korvaavan luovan työn tekijät. Keskustelusta usein kuitenkin unohtuu, että tekoälyä koulutetaan olemassa olevan aineiston perusteella. Onko tämä tekijänoikeuden kannalta sallittua? Entä voiko tekoäly olla tekijänoikeuden suojaan oikeutettu tekijä?

26.2.2024
Lue lisää

Näkökulmia tekoälyyn, osa 1 – Arto Klami: Miksi tekoäly oppi näkemään ja juttelemaan nyt ja mihin se riittää?

Vielä muutama vuosi sitten moni tekoälytutkijakin arvioi, että sujuvasti keskusteleva tekoäly on vielä kaukainen tulevaisuudenhaave. Nyt tarjolla on kuitenkin toinen toistaan vakuuttavammin toimivia palveluita ja moni meistä käyttää niitä jo päivittäisen työnsä tehostamiseen. Mistä tässä läpimurrossa on kyse ja miten se saatiin aikaan?

14.2.2024
Lue lisää

Työttömyys- ja lomautuskatsaus 1/2024: Huonoja enteitä

Työttömien ja lomautettujen määrät kasvavat edelleen. Korkeakoulutettujen työttömyys lähestyy korona-ajan korkeimpia lukuja ja saavuttanee ne keväällä. Tämä on huono enne, joka ennakoi työttömyyden laajempaa kasvua. Vastavalmistuneiden työttömyys kasvaa selvimmin ylemmän korkea-asteen suorittaneilla korkeakoulutetuilla. Katsauksen luvut ovat joulukuun 2023 lopulta.

31.1.2024
Lue lisää

Kustannuskilpailukykyvertailun esittelylähetys

Millainen on Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme? Miten työn tuottavuuden vaikutus kustannuskilpailukykyyn eroaa eri maiden välillä? Miten Suomen vienti- ja tuontihinnat vertautuvat muihin kilpailijamaihin?

1.12.2023
Lue lisää

Korkeasti koulutetut yritysomistajat Suomessa – taustat, tulot ja yritykset

Selvitys kuvaa korkeasti koulutettuja osakeyhtiöiden omistajia ja heidän yrityksiään vuosina 2006–2021.

12.10.2023
Lue lisää

Akava Works -maahanmuuttokatsauksen verkkolähetys

Tervetuloa seuraamaan Akava Worksin maahanmuuttoaiheisen katsauksen esittelyä sekä ajankohtaista keskustelua keskiviikkona 27.9. Verkkolähetyksessä keskitytään erityisesti opiskelijoille myönnettyihin oleskelulupiin.

21.9.2023
Lue lisää

Psykososiaalinen kuormitus ja sitä koskeva sääntely Pohjoismaissa

Artikkeli on katsaus psykososiaalista kuormitusta ja sen hallintaa koskevaan lainsäädäntöön Pohjoismaissa. Tarkastelu kattaa Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan ja Norjan lainsäädännön.

8.9.2023
Lue lisää
Akava Works

Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemykset pysyneet pitkälti samana – huoli työelämän vaatimuksista korostuu edelleen

Akava Works toteutti keväällä 2023 kyselyn, jossa selvitettiin 18–35-vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, työssä jaksamisesta ja työelämäasenteita. Kysely oli toistomittaus vuonna 2018 tehdylle selvitykselle.

26.6.2023
Lue lisää

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työelämässä – katsaus 50 viime vuoden kehitykseen

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, niitä risteäviä eroja sekä heteronormatiivisuutta suomalaisessa työelämässä 50 viime vuoden aikana. Päähuomio on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksien ja tilanteen tarkastelussa ja näkökulmana lainsäädännön, kansalaistoiminnan, tutkimuksen ja työelämän kehittyminen.

30.5.2023
Lue lisää