Kustannuskilpailukykyvertailun esittelylähetys

Millainen on Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme? Miten työn tuottavuuden vaikutus kustannuskilpailukykyyn eroaa eri maiden välillä? Miten Suomen vienti- ja tuontihinnat vertautuvat muihin kilpailijamaihin?

1.12.2023
Lue lisää

Korkeasti koulutetut yritysomistajat Suomessa – Taustat, tulot ja yritykset

Selvitys kuvaa korkeasti koulutettuja osakeyhtiöiden omistajia ja heidän yrityksiään vuosina 2006–2021.

12.10.2023
Lue lisää

Akava Works -maahanmuuttokatsauksen verkkolähetys

Tervetuloa seuraamaan Akava Worksin maahanmuuttoaiheisen katsauksen esittelyä sekä ajankohtaista keskustelua keskiviikkona 27.9. Verkkolähetyksessä keskitytään erityisesti opiskelijoille myönnettyihin oleskelulupiin.

21.9.2023
Lue lisää

Psykososiaalinen kuormitus ja sitä koskeva sääntely Pohjoismaissa

Artikkeli on katsaus psykososiaalista kuormitusta ja sen hallintaa koskevaan lainsäädäntöön Pohjoismaissa. Tarkastelu kattaa Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan ja Norjan lainsäädännön.

8.9.2023
Lue lisää
Akava Works

Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemykset pysyneet pitkälti samana – huoli työelämän vaatimuksista korostuu edelleen

Akava Works toteutti keväällä 2023 kyselyn, jossa selvitettiin 18–35-vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, työssä jaksamisesta ja työelämäasenteita. Kysely oli toistomittaus vuonna 2018 tehdylle selvitykselle.

26.6.2023
Lue lisää

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työelämässä – katsaus 50 viime vuoden kehitykseen

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, niitä risteäviä eroja sekä heteronormatiivisuutta suomalaisessa työelämässä 50 viime vuoden aikana. Päähuomio on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksien ja tilanteen tarkastelussa ja näkökulmana lainsäädännön, kansalaistoiminnan, tutkimuksen ja työelämän kehittyminen.

30.5.2023
Lue lisää
Akava Works

Kestävyysosaaminen on mahdollisuus ja kilpailuetu

Suomi ja koko maailma ovat suuren muutoksen äärellä ekologisen kestävyyskriisin takia, jossa on kolme ulottuvuutta: ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Tilanne vaatii ripeitä toimia, sillä hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista palveluista ja hyödyistä. Ihmisen toiminta uhkaa luonnon kantokykyä ja ilmastonmuutos on yksi esimerkki tästä kehityksestä. Ilman luontoa emme kerta kaikkiaan selviä.

11.4.2023
Lue lisää

Koulutus, inhimillinen pääoma ja talouskasvu

Tässä raportissa pureudutaan työn tuottavuuteen, jolle Suomen taloudellinen hyvinvointi perustuu sekä koulutuksen merkitykseen tuottavuuskasvussa.

5.4.2023
Lue lisää

Kestävää ja inhimillistä kasvua ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan

Artikkeli esittelee ensin lyhyesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan nykytilaa ja sen jälkeen TKI-toiminnan kasvun nykyisiä haasteita ja tulevia mahdollisuuksia. Tarkastelu perustuu tilastoaineistoihin sekä aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Sen tavoitteena on esitellä perusteltu näkemys siitä, millä toimenpiteillä ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa edistää.

4.4.2023
Lue lisää

Ilmasto & osaaminen, osa 5 – Mikael Fogelholm: Ilmastonmuutos haastaa muuttamaan elintapoja ja ajattelua

Ravitsemuksen, liikunnan ja terveyden yhteyksien tutkijana pohdin ilmastonmuutosta ja sen hidastamista ihmisen oman toiminnan kautta. Miten me toimimme ja millaiset ovat elintapamme nyt, miten meidän tulisi toimia ja miten toiminta saadaan muutettua kohti tavoiteltua?

20.3.2023
Lue lisää