Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa

Artikkeli tarkastelee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, yhteistyötahoja ja -tapoja, vaikuttavuutta ja kehitysnäkymiä sekä rahoitusta. Näitä näkökulmia pohditaan ammattikorkeakoululain mukaiseen tehtävään suhteutettuna: ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen tulee palvella ammattikorkeakouluopetusta, edistää työelämää ja aluekehitystä sekä uudistaa alueen elinkeinorakennetta

5.5.2021
Lue lisää

Innovaatiopolitiikkaa tuottavuuskasvun edistämiseksi

Artikkeli tuo taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta johtopäätöksiä siitä, miten innovaatiopolitiikkaa voitaisiin Suomessa kehittää tuottavuuskasvua edistäväksi.

20.4.2021
Lue lisää

Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arviointia

Artikkeli tarkastelee maalittamista ja sen vaikutuksia ilmiönä sekä tuo näkökulmia maalittamisen kriminalisointiesityksiin ja arvioi kriminalisoinnin tarpeellisuutta.

15.4.2021
Lue lisää

Yritysten ja yliopistojen yhteistyöstä TKI-toiminnassa

Artikkeli tuo näkökulmia yliopistojen ja yritysten yhteistyöhön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Siinä kuvataan tapausesimerkkinä Nokian TKI-toimintaa, jolla oli tärkeä merkitys Suomen teknologisessa kehityksessä ja kansantaloudelle, mutta myös kansainvälisesti matkaviestinteknologian edelläkävijänä. Artikkeli nostaa esiin TKI-toiminnan rahoitusmalleja ja menestyksellisiä yhteistyötapoja.

26.3.2021
Lue lisää

Koulutus on jokaisen oikeus – selvitys vammaisten henkilöiden korkeakoulutuksen saavutettavuudesta

Artikkeli käsittelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta työllisyyden edistäjänä. Selvitys on poikkihallinnollinen katsaus vammaisten henkilöiden työllistymisen esteisiin ja siinä annetaan toimenpide-ehdotuksia tilanteen muuttamiseksi. Artikkelin kirjoittaja on asiantuntija Anni Kyröläinen.

26.2.2021
Lue lisää

Talousennuste 12/2020: Kyllä vai ei?

Suomi näyttää selviävän koronaviruspandemiasta huomattavan pienellä kokonaistuotannon pudotuksella verrattuna moniin muihin maihin. Arvioimme, että Suomen kokonaistuotanto supistuu 3,2 prosenttia vuonna 2020 eli selvästi alkuvuoden aikana esitettyjä arvioita vähemmän.

9.12.2020
Lue lisää

Lomautuskatsaus 11/20: Pelko kävi toteen – lomautukset kääntyivät loivaan nousuun

Kokoaikaisesti lomautettuina olevien henkilöiden määrä kääntyi lokakuussa nousuun. Kokoaikaiset lomautukset lisääntyivät erityisesti keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Eniten lomautukset kasvoivat majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa ja lentoliikenteessä.

27.11.2020
Lue lisää

Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa

Post-doc -tutkija Heidi Härkösen kirjoittamissa artikkeleissa tarkastellaan suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnon sukupuolijakaumaa.

18.11.2020
Lue lisää

Näkökulmia asuntopolitiikkaan

Akava Worksin tilaamissa Näkökulmia asuntopolitiikkaan -artikkeleissa tarkastellaan suomalaista asumispolitiikkaa useasta eri näkökulmasta.

9.11.2020
Lue lisää

Osmo Soininvaara: Huomioita asuntopolitiikka-artikkeleista

Osmo Soininvaaran esipuhe Akava Worksin 9.11.2020 julkaisemiin ”Näkökulmia asuntopolitiikkaan” -artikkeleihin.

9.11.2020
Lue lisää