EU:n ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen makrotalouteen

Oxford Economicsin Akava Worksille laatima arviointiraportti tarkastelee EU:n ilmastopolitiikan taloudellisia vaikutuksia Suomeen. Se osoittaa, että puhtaaseen energiaan siirtyminen antaisi vahvan kasvusysäyksen Suomen talouteen. Selvitys vertailee kolmea näkymää ja niiden taloudellista merkitystä.

21.5.2024

Raportin tavoitteena on tarkastella EU:n ja Suomen päästötavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien politiikkatoimien taloudellisia vaikutuksia seuraavien vuosikymmenten aikana. Ilmastotavoitteisiin ja taloudellisiin tuotoksiin liittyy suurta epävarmuutta, ja raportissa käytetään skenaarioanalyysia Suomen makrotaloutta koskevien vaikutusten analysoimiseen.

Aineistona on kirjallisuuskatsauksen ja mallinnuksen lisäksi suomalaisten asiantuntijoiden haastatteluja, jotka Oxford Ecoconomics on tehnyt joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024.

Arviointiraportin mukaan Suomella on ilmastojohtajuuden rinnalla kaksi vaihtoehtoista näkymää vihreän siirtymän toteuttamisessa, perusskenaario ja viivästyneen kehityksen skenaario.

Perusskenaario on, että Suomi höllentää tavoitetasoa ilmastopolitiikassa, jolloin talouskasvu olisi heikkoa. Nykyiset Suomen julkisen talouden ongelmat jäisivät vaille ratkaisua pidemmäksi ajaksi. Viivästyneen etenemisen skenaariossa edistys on verkkaista takaiskujen ja kitkatekijöiden takia. Tämä estäisi Suomea houkuttelemasta yksityisiä investointeja, lisäämästä tuottavuutta ja saavuttamasta hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2035 mennessä.

Jos Suomi toteuttaa tehokasta ja uskottavaa ilmastopolitiikkaa, se voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa ja valaa sijoittajiin luottamusta. Skenaarioanalyysi osoittaa, että tutkimus- ja kehityspanostusten ja vihreiden investointien lisääminen edistää Suomen innovatiivisuutta, kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottavuutta ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Raportti verkossa

EUn ilmastopolitiikan vaikutukset Suomen makrotalouteen Akava Works raportti 2_2024 (suomeksi)

Assessing the Macroeconomic Impact of EU Climate Policy on Finlands Economy May 2024 (englanniksi)

 

Raportin julkaisutilaisuus 21.5.2024

 

Lue lisää aiheesta