Psykososiaalinen kuormitus ja sitä koskeva sääntely Pohjoismaissa

Artikkeli on katsaus psykososiaalista kuormitusta ja sen hallintaa koskevaan lainsäädäntöön Pohjoismaissa. Tarkastelu kattaa Suomen lisäksi Ruotsin, Tanskan ja Norjan lainsäädännön.

8.9.2023

Selvityksessä todetaan, että työturvallisuuslainsäädäntö rakentuu perusperiaatteiltaan samankaltaiseen rakenteeseen vertailumaissa. Työturvallisuuslaki on luonteeltaan puitelaki, jota on täydennetty asetuksilla tai määräyksillä. Lisäksi työsuojeluviranomaisten ei-sitovilla oppailla on usein annettu tarkentavia ja yksityiskohtaisempia ohjeita.

Selvityksen mukaan muissa Tanskassa ja Ruotsissa on tarkimmin säännelty psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta työelämässä. Täsmällisimmät säännökset psykososiaalisesta kuormituksesta ja sen ennaltaehkäisystä on Tanskassa ja Ruotsissa, joissa erillisillä määräyksillä on täsmennetty kattavasti puitelakia. Vähiten ja epätarkimmin puitelakia on lainsäädännössä täsmennetty Suomessa.

Johtopäätökset-lukuun on koottu toimenpide-ehdotuksia. Keskeinen ehdotus on, että nykyistä työturvallisuuslakia tulisi täsmentää ja säätää uusi asetus psykososiaalisesta kuormituksesta. Asetuksessa märiteltäisiin psykososiaalisten kuormitustekijöiden mittaamisesta, arvioinnista, toimenpiteistä sekä ennaltaehkäisevästä toiminnasta.

Katsauksen ovat laatineet Lotta Savinko ja Joonas Miettinen.