Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arviointia

Artikkeli tarkastelee maalittamista ja sen vaikutuksia ilmiönä sekä tuo näkökulmia maalittamisen kriminalisointiesityksiin ja arvioi kriminalisoinnin tarpeellisuutta.

15.4.2021

Akavan jäsenkentässä häirintä ja maalittaminen kohdistuu erityisesti julkisella sektorilla työskenteleviin akavalaisiin, kuten poliiseihin ja oikeuslaitoksessa toimiviin mutta myös sosiaali- ja terveyden hoitoalan henkilöstöön sekä tutkijoihin ja toimittajiin. Poliittisen päätöksenteon ja demokratian toteutuminen voi olla vaarassa, jos ehdokkuutta harkitsevat joutuvat jättämään ehdokkuusaikeet maalittamisen pelossa ja/tai oman ja läheistensä turvallisuutensa takia.

Artikkelissa tarkastellaan ja vertaillaan kriminalisointiehdotuksia sekä säännösehdotusten taustalla olevia periaatteita.

Artikkelin on kirjoittanut rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljanen.