Julkaisut

Korkeasti koulutettujen ansiokehitys 2019–2024

Korkeasti koulutettujen ansiokehitys seuraa yleistä ansiokehitystä. Kuntasektorin ja hyvinvointialan palkkaohjelmat ovat vaikuttaneet positiivisesti alojen ansiokehitykseen. Naisten ansiokehitys on hieman miesten ansiokehitystä parempi. Korkeamman koulutuksen merkitys palkkatason nousussa näkyy.

17.6.2024
Lue lisää

Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä

Akava Works selvitti etätöiden tekemistä kyselyllä touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Akavalaisilla ja muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että lähityötä.

2.9.2021
Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennykseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Akava Works -selvitysten perusteella.

7.4.2021
Lue lisää

Akava Works -selvitys: Koronapandemia muutti työn teon tapoja ja työn kuormitusta

Akava Works selvitti vuoden 2020 syyskuussa, kuinka akavalaisten työn teon tavat ja työn kognitiivinen kuormitus ovat muuttuneet verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan.

2.11.2020
Lue lisää

Akava Works -kyselytutkimus: Matka-aikakysely 2019

Akava Works toteutti yhdessä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa kyselyn työhön liittyvästä matkustamisesta, matka-ajan korvaamisesta ja matkustamisen kuormittavuudesta ja turvallisuudesta.

14.2.2020
Lue lisää