Akava Works -kyselytutkimus: Matka-aikakysely 2019

Akava Works toteutti yhdessä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa kyselyn työhön liittyvästä matkustamisesta, matka-ajan korvaamisesta ja matkustamisen kuormittavuudesta ja turvallisuudesta.

14.2.2020

Akava Works toteutti yhdessä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa kyselyn työhön liittyvästä matkustamisesta, matka-ajan korvaamisesta ja matkustamisen kuormittavuudesta ja turvallisuudesta.

Tavoitteena oli selvittää korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen palkansaajien osalta:

  1. Kuinka paljon työn vuoksi matkustetaan kotimaassa ja ulkomailla?
  2. Kuinka työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen korvataan?
  3. Missä määrin työmatkojen koetaan lisäävän työn kuormittavuutta?
  4. Minkälaisia uhkia työn vuoksi matkustavat kokevat?
  5. Kuinka työpaikoilla huolehditaan työmatkojen kuormittavuudesta ja turvallisuudesta?

Aineiston keruun toteutti tammikuussa 2019 Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 040 korkeakoulutettua (vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittanutta), joista 950 oli palkansaajia ja 1 131 muuta kuin korkeakoulutettua, joista 1016 oli palkansaajia. Aineisto rajattiin palkansaajiin ja havainnot painotettiin niin, että painotettu aineisto vastasi sukupuoli-, ikä- ja koulutusrakenteeltaan kyselyn perusjoukkoa (18–64-vuotiaat palkansaajat).

Tutustu kyselyyn

Matka-aikakysely 2019

 

Lue lisää aiheesta