Etä- ja lähityön yhdistäminen on halutuin tapa tehdä töitä

Akava Works selvitti etätöiden tekemistä kyselyllä touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Akavalaisilla ja muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että lähityötä.

2.9.2021

Akavalaiset ja muut korkeakoulutetut palkansaajat tekevät enemmän etätöitä kuin muut palkansaajat ja ovat myös halukkaampia jatkamaan etätöiden tekemistä tulevaisuudessa. Etätöiden tekemisessä ja halussa tehdä etätöitä on kuitenkin merkittäviä eroja eri ammattiryhmien ja eri työnantajasektoreilla työtä tekevien välillä.

Akava Works selvitti etätöiden tekemistä kyselyllä touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Kyselyn mukaan akavalaisista ja muista korkeakoulutetuista noin 70 prosenttia teki etätöitä kyselyhetkellä ja noin 80 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä myös tulevaisuudessa koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten helpottaessa. Perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneista palkansaajista etätöitä teki 23 prosenttia ja halusi tulevaisuudessa tehdä 37 prosenttia.

Merkille pantavaa on se, että niin korkeakoulutettujen kuin muidenkin palkansaajien kohdalla etätöitä haluavien osuus oli suurempi kuin niiden, jotka kyselyhetkellä tekivät etätöitä.

Akavalaisista 69 prosenttia haluaa tehdä yhdistelmätyötä

Suhteellisen harva kuitenkaan haluaa tehdä pelkästään etätöitä. Akavalaisilla ja muilla korkeakoulutetuilla palkansaajilla halutuin työnteon tapa on yhdistelmätyö, jossa tehdään sekä etä- että lähityötä. Akavalaisista 69 prosenttia haluaa tehdä yhdistelmätyötä, muista korkeakoulutetuista 64 prosenttia. Pelkästään tai lähes pelkästään etätöitä haluaa tehdä noin joka kymmenes akavalainen tai muu korkeakoulutettu. Alle viidennes akavalaisista ja muista korkeakoulutetuista ei halua tehdä lainkaan etätöitä.

Etätöiden tekeminen touko-kesäkuun vaihteessa 2021.

Kaavio 1. Etätöiden tekeminen touko-kesäkuun vaihteessa 2021.

Kaavio 2. Kuinka paljon etätyötä halutaan tehdä koronatilanteen jälkeen?

Kaavio 2. Kuinka paljon etätyötä halutaan tehdä koronatilanteen jälkeen?

Paljon etätöitä tekevät haluavat enemmän etätöitä kuin muut

Kyselyhetkellä etätyötä tehneet akavalaiset halusivat tehdä etätöitä keskimäärin enemmän kuin ne, jotka tekivät vain lähityötä. Kaikkein eniten etätöitä halusivat tehdä ne, jotka tekivät pelkästään etätyötä.

Akavalaiset opettajat ja muut opetusalan asiantuntijat tekivät muita akavalaisia vähemmän etätöitä ja myös halusivat tehdä etätöitä vähemmän kuin muut. Opettajista yli kolmannes ei halunnut tehdä lainkaan etätöitä. Yhdistelmätyötä halusi tehdä reilu puolet ja pelkästään etätyötä viisi prosenttia akavalaisista opettajista.

Akavalaiset yksityisellä sektorilla ja valtiolla haluavat tehdä enemmän etätöitä kuin akavalaiset kuntasektorilla. Kuntasektorilla yli kolmannes ei haluaisi tehdä lainkaan etätöitä, yksityisellä sektorilla ja valtiolla noin joka kymmenes akavalainen. Yhdistelmätyötä haluaisi tehdä kunnissa reilu puolet akavalaisista, kun yksityisellä sektorilla ja valtiolla yhdistelmätyötä haluaisi tehdä yli 70 prosenttia akavalaisista.

Suhtautumista etätyöhön selittänee osin työn luonne. Ammateissa, joissa tehdään paljon etätöitä ja joihin etätyö oletettavasti paremmin sopii, ollaan myös muita halukkaampia tekemään etätöitä.

Lisätietoja:

Joonas Miettinen