Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähentyy vauhdikkaasti; työttömyyskatsaus kesäkuu 2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkaa nopeaa vähenemistään.

5.7.2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkaa nopeaa vähenemistään. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2018 toukokuun lopussa yhteensä 35 456. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 7 407 henkilöä eli 17,3 prosenttia. Korkeakoulutettujen työttömien määrä on nyt vuoden 2014 tasolla.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat TEM:in työnvälitystilastoihin.

Ohessa katsaus pdf-tiedostona.

Korkeakoulutettujen_tyottomien_maara_vahentyy_vauhdikkaasti_tyottomyyskatsaus_kesakuu_2018(1)