Lomautuskatsaus: Koronakriisi murjoo Suomen työmarkkinoita

Lomautusten nousu jatkui huhtikuussa jopa aiempaa jyrkempänä. Lomautettujen määrä kasvoi lähes sadalla tuhannella vain yhdessä kuukaudessa. Pahasti erehtyi, jos kuvitteli maaliskuun ennätyksen, noin 65 300 kokoaikaisesti lomautettua, säilyvän aikakirjoissa uutena ennätyksenä pidempäänkin.

28.5.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan kokoaikaisesti lomautettuja oli huhtikuun lopussa kaikkiaan lähes 164 000. Lomautettujen määrä kasvoi lähes sadalla tuhannella vain yhdessä kuukaudessa. Kertauksena todettakoon, että 90-luvun laman myllerryksessä lomautettuna oli enimmillään vajaat 55 400 henkilöä ja finanssikriisin mainingeissa hieman vajaat 40 000.

Työpaikkoja katoaa myös pysyvästi – olennainen kysymys on, kuinka suuri osa lomautuksista muuttuu myöhemmin irtisanomisiksi.

01 Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 1-91 – 4-20

Eniten lomautettuja on keskiasteen tutkinnon suorittaneissa. Heitä on nyt lähes 90 000 mikä on kolme kertaa niin paljon kuin edellisissä lamoissa suurimmillaan. Perusasteen koulutuksen varassa olevia lomautettuja oli hieman vajaat 20 000. Määrä kohosi selvästi, mutta se on edelleen ennätyslukemien (noin 27 800 vuodelta 1993) alapuolella.

Huhtikuun lopussa oli lomautettuna hieman runsaat 31 000 korkeakoulutettua. Lukumäärä nelinkertaistui edellisestä kuukaudesta (maaliskuun 7635 lomautettua oli myös aiempi ennätyslukema). Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli lomautettuna lähes tarkasti 21 000 henkilöä ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita noin 9 900. Nämä lukemat ovat yli 8-kertaisia verrattuna finanssikriisin aikaisiin aiempiin ennätyksiin.

02 Kokoaikaisesti lomautetut perusaste 1-91 – 4-20

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 1-91 – 4-20

04 Korkeasti lomautetut korkeakoulutetut 1-91 – 4-20

Koulutusaloittain tarkasteltuna lomautettuja on eniten teknis-taloudellisella alalla. Suuri muutos tapahtui huhtikuussa nimenomaan insinöörien ja diplomi-insinöörien lomautuksissa. Maaliskuu ei ollut kummankaan osalta erityisen poikkeuksellinen, mutta huhtikuun aikana lomautukset kasvoivat jyrkästi uusiin ennätyslukemiin. Huhtikuun lopussa oli lomautettuna 4 324 insinööriä ja 2014 diplomi-insinööriä. Kaupallisella puolella tradenomien lomautukset kasvoivat jyrkästi lisää (nyt 4 156), samoin ekonomien (1 881).

Lomautettuja oli huomattavan paljon myös humanisteissa, valtiotieteilijöissä, taiteen aloilla sekä luonnontieteissä. Tarkemmat luvut löytyvät oheisesta taulukosta.

Koronakriisi on siinä mielessä poikkeuksellinen, että se estää ihmisiä tekemästä itselleen normaaleja asioita. Tästä seuraa, että myös lomautukset iskevät epätavallisen laajasti eri aloille. Lomautettuna on nyt epätavallisen paljon esimerkiksi fysioterapeutteja (1 403), toimintaterapeutteja (305), hammaslääkäreitä (163) ja lastentarhanopettajia (242) sekä oikeustieteilijöitä (122).

Lomautettuja eräillä aloilla 4-19 ja 4-20

Lomautettuja eräillä aloilla 4-19 ja 4-20

Lisää tietoa lomautuksista

Lisää ajankohtaista tilastotietoa lomautuksista löydät Lomautetut Suomessa -sivulta.

 

Lisää tietoa lomautuksista

Lisää ajankohtaista tilastotietoa lomautuksista löydät Lomautetut Suomessa -sivulta.

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Lue lisää aiheesta