Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometri 2019

Akavan opiskelijat ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat yhteistyössä toteuttaneet Harjoittelubarometrin, joka kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä harjoittelusta sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

29.11.2019

Harjoittelubarometrin aineisto kerättiin osana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Opiskelijabarometri 2019 -tiedonkeruuta. Tiedonkeruuseen osallistuivat lähes kaikki Suomen korkeakoulut ja vastauksia saatiin 14 000.

Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijat pitivät pakollista harjoittelua tärkeänä ja arvioivat työnantajien suhtautuvan myönteisesti harjoitteluihin sekä katsovat harjoittelun vastaavan opiskelijoiden tarpeita. Harjoittelupaikkojen tarjoaminen ja harjoittelukäytännöt korkeakoululla saivat huonomman arvion, samoin ohjaus harjoittelupaikan löytämiseksi.

Oman alan työkokemuksen kartuttaminen nousi tärkeimmäksi tekijäksi harjoittelussa, toiseksi tärkeimpänä pidettiin motivoivaa ja kiinnostavaa harjoittelupaikkaa. Kolmanneksi tärkein tekijä oli mahdollisuus työllistyä harjoittelupaikkaan. Samat tekijät ovat nousseet esille aiemmissa harjoittelubarometreissa.

Harjoittelubarometri julkaistaan Akava Works -raporttina 4/2019.