Väkivalta ja häirintä akavalaisten työssä

Akava Worksin selvityksen mukaan noin joka viides akavalainen on joutunut työssään väkivallan tai sen uhan kohteeksi ja noin joka kolmas häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Väkivalta ja häirintä on sukupuolittunutta. Naiset joutuvat miehiä useammin väkivallan ja häirinnän kohteeksi.

25.11.2021

Hieman yli kolmannes väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua kokeneista akavalaisista kertoi, että työnantaja oli puuttunut kohteluun. Noin joka kymmenes väkivaltaa tai häirintää kohdannut kertoi, että väkivalta tai häirintä oli vähentynyt tai loppunut työnantajan toimenpiteiden jälkeen. Noin puolessa tapauksista työnantaja ei ollut puuttunut kohteluun. Hieman alle viidenneksessä tapauksista syynä oli se, että työnantaja ei tiennyt väkivallasta tai häirinnästä.

Väkivalta ja häirintä on sukupuolittunutta

Osa työssä koetusta väkivallasta tai häirinnästä jää edelleen raportoimatta työpaikoilla. Tämä on ongelmallista väkivaltaan ja häirintään puuttumisen kannalta. Työpaikoilla olisi oltava ilmapiiri ja kanavat, joissa epäasiallisesta kohtelusta voi raportoida turvallisesti ja toimenpiteet, joilla väkivaltaan ja häirintää puututaan. Myönteistä kehitystä voidaan saada aikaiseksi, kun aikaisempaa useammalla työpaikalla puututaan havaittuun väkivaltaan ja häirintään.

 

Selvityksen toteutus

Selvitys on osa Työhyvinvoinnista työllisyyttä -hanketta.

Kantar TNS keräsi selvitystä varten kyselyaineiston Akava Worksin toimeksiannosta. Kyselyaineiston analysoi ja raportoi Akava Works. Kysely toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 2021. Kyselyyn vastasi 972 20–64-vuotiasta akavalaista palkansaajaa ja 1 000 20–64-vuotiaista muuta kuin akavalaista palkansaajaa.

Selvityksen tulokset esitellään artikkelissa, joka on käytettävissä ohessa pdf-tiedostona

Väkivalta ja häirintä akavalaisten työssä

Lisätietoja:

Joonas Miettinen