Ketkä nostavat työllisyysasteen 75 prosenttiin?

9.4.2019

Suomen työllisyysaste kohosi tammi–helmikuussa 72,5 prosenttiin. Eduskuntavaalien alla maassamme tuntuu vallitsevan varsin laaja yhteisymmärrys, että työllisyysaste pitää saada paljon nykyistä korkeammaksi – aluksi ainakin 75 prosenttiin.

Uuden merkkipaalun saavuttaminen edellyttää, että varsin mittavan ihmisjoukko työllistyy. Hieman laskutavan mukaan vaihdellen tarvitaan karkeasti 70–90 000 uutta työpaikkaa ja niille tekijät, jotta työllisyysaste kohoaisi 75 prosenttiin. Keitä nämä uudet työntekijät olisivat? Olisivatko he enemmän nykyisiä työttömiä vai henkilöitä, jotka ovat tällä hetkellä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella?

Viime vuonna työllisyys on parantunut pääasiassa työttömyyden vähenemisen kautta. Tilastokeskuksen laskemien trendilukujen mukaan 15–74-vuotiaiden työllisyys on kohentunut viime vuonna 49 000 henkilöllä. Työttömien määrä on vähentynyt 40 000 henkilöllä. Niinpä aiemmin kokonaan työvoiman ulkopuolella olleita on työllistynyt 9 000.

Näiden samojen Tilastokeskuksen lukujen mukaan työttömyys ei ole viime kuukausina enää laskenut lisää edelliseen kuukauteen verrattuna. Työttömien määrä on viime kuukausina tasaantunut noin 180 000 henkilön paikkeille. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut kertovat jokseenkin samaa. Työttömyyden lasku on viime kuukausina lähestulkoon pysähtynyt.

Työttömyysluvut kertovat kaksi asiaa. Jos työttömyyden lasku on kaiken kaikkiaan minimaalista tai jopa pysähtynyt, joissakin maakunnissa sekä ammatti- ja koulutusryhmissä työttömyyden pohja on itse asiassa jo ohitettu. Siellä työttömyys jo lisääntyy.

Toiseksi, jos työttömyys ei enää laske lisää, työllisyyden paranemisen ja työllisyysasteen nousun täytyy perustua kokonaan siihen, että työmarkkinoille tulee suuri joukko uusia ihmisiä, jotka työllistyvät. Työvoiman (= työlliset + työttömät) täytyy kasvaa. Näin ei kuitenkaan viime kuukausina ole suuressa määrin tapahtunut.

Keitä ovat työvoiman ulkopuolella olevat? Tähän antaa osittaisia vastauksia tuorein Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen palveluaineisto. Sen mukaan vuonna 2017 työvoiman ulkopuolella oli noin 520 000 25–64-vuotiasta. Käyttämällä tätä ikäluokkaa rajaan tarkoituksella koululaiset ja suuren joukon opiskelijoita tarkastelun ulkopuolelle.

Hieman yli puolet tästä joukosta oli työkyvyttömyyseläkkeellä, pitkäaikaisesti sairaana tai vanhuuseläkkeellä. Joukkoon mahtuu lähes satatuhatta henkilöä, jotka eivät ole virallisesti työttömiä, mutta tarkemmin kysyttäessä he kuitenkin oman ilmoituksensa mukaan ovat. Opiskelijoita tässä joukossa on karkeasti 65 000, mikä on suurin piirtein yhtä suuri ryhmä kuin kotona omia lapsiaan hoitavat. Lisäksi noin 15 000 henkilöä kertoo tekevänsä jotain muuta. Pieni joukko kertoo hoitavansa omaistaan.

Ketkä heistä nostavat Suomen työllisyysasteen 75 prosenttiin?

Pasi Sorjonen, pääekonomisti

Lue lisää aiheesta