Psykososiaalinen kuormitus akavalaisten työssä

Keskeytykset, liiallinen työn määrä, kiire, taukojen vähäisyys ja työn tekeminen vapaa-ajalla kuormittavat korkeakoulutettuja. Psykososiaalinen kuormitus on yhteydessä psyykkiseen työkykyyn, psyykkiseen oireiluun, työstä palautumiseen ja koettuun työuupumusriskiin.

18.10.2021

Akava Works selvitti kyselyllä akavalaisten ja muiden palkansaajien työssä kokemaa psykososiaalista kuormitusta. Kyselyn mukaan työn haitallinen psykososiaalinen kuormitus vaihtelee koulutustason mukaan palkansaajilla. Korkeakoulutetuilla akavalaisilla on yleisempää kuin perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla, että häiritsevät keskeytykset, usean eri asian yhtäaikainen tekeminen, liiallinen työn määrä, kiire, taukojen vähäisyys, työn tekeminen ja työhön liittyvät yhteydenotot työajan ulkopuolella sekä työ- ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtymien aiheuttavat paljon tai melko paljon kuormitusta. Akavalaisten ja muiden korkeakoulutettujen välillä ei havaittu eroa työn psykososiaalisessa kuormittavuudessa.

Työkykyä koskevissa kokemuksissa ja psyykkisessä oireilussa on koulutustason mukaista vaihtelua. Psyykkiset työstä aiheutuneet vaikeudet ovat korkeakoulutetuilla yleisempiä kuin muilla palkansaajilla. Fyysiset työstä aiheutuneet vaivat ovat muilla kuin akavalaisilla palkansaajilla yleisempiä kuin akavalaisilla. Vähintään kerran viikossa koetut muisti- ja keskittymisvaikeudet ovat korkeakoulutetuilla yleisempiä kuin muilla palkansaajilla.

Psykososiaalinen kuormitus on yhteydessä psyykkiseen työkykyyn, psyykkiseen oireiluun, työstä palautumiseen ja koettuun työuupumusriskiin. Työtä merkittävästi haittaavat psyykkiset vaikeudet ja viikoittainen psyykkinen oireilu ovat paljon tai melko paljon haitallista kuormitusta kokevilla yleisempiä kuin muilla. Työstä palaudutaan hyvin sitä todennäköisemmin mitä vähemmän työssä koetaan haitallista kuormitusta. Ne, jotka kokevat työssään paljon tai melko paljon haitallista kuormitusta, kokevat työuupumusriskinsä muita useammin suureksi tai melko suureksi.