Työttömyysturvan ja työnhaun aktiivimallit

Ekonomisti Heikki Taulu kuvailee, millaisia ovat hallituksen uudistukset työttömyysturvaaan (aktiivimalli I) ja työnhakuun (aktiivimalli II). Mallit liittyvät hallituksen perimmäisenä julkilausuttuna tavoitteeseen nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä.

5.4.2018
Ekonomisti Heikki Taulu kuvailee, millaisia ovat hallituksen uudistukset työttömyysturvaaan (aktiivimalli I) ja työnhakuun (aktiivimalli II). Mallit liittyvät hallituksen perimmäisenä julkilausuttuna tavoitteeseen nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä.
Hallituksen perimmäisenä julkilausuttuna tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Molempien esitettyjen uudistusten, sekä työttömyysturvan aktiivimallin, että työnhaun aktiivimallin oletetaan lisäävän työttömän aktiivisuutta eli työllistymispyrkimyksiä ja siten lyhentävän työttömyysjaksoja ja nostavan työllisyyttä. Malleja on myös perusteltu näiden tavoitteiden saavuttamista tukevilla laskelmilla: työttömyysturvan tason lasku lisää kannustimia työn hakemiseen ja vastaanottamiseen. Tässä artikkelissa esitellään molempien aktiivimallien sisältö sekä Akavan kannat uudistuksiin.
Lue artikkeli (pdf):