Työttömyys- ja lomautuskatsaus 5/2023: Alle vuoden mittainen työttömyys ja lomautukset ovat nousussa

Työttömien ja lomautettujen määrät kasvoivat maaliskuussa vuotta aiemmasta ensimmäistä kertaa noin kahteen vuoteen. Yli vuoden kestänyt työttömyys (pitkäaikaistyöttömyys) vähenee hidastuvalla vauhdilla, kun taas enintään vuoden mittainen työttömyys kasvaa. Alle vuoden työttömänä olleita on jo noin 14 750 enemmän kuin vuosi sitten. Lomautusten nousu lähes puolella syksyn jälkeen on huolen aihe.

3.5.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastot maaliskuulta kertovat työttömyyden ja lomautusten muuttumisesta huonompaan suuntaan. On tähdellistä todeta ainakin seuraavat asiat:

(1) Viimeisen kahden vuoden ajan työttömien ja lomautettujen määrät ovat olleet joka kuukausi pienempiä kuin vuotta aiemmin. Maaliskuussa ei näin enää ollut – luvut olivat suurempia.

(2) Kokoaikaisesti lomautettuja oli maaliskuussa noin 23 000, mikä on lähes 2 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta puhdistettuna lomautettujen määrä näyttää saavuttaneen pohjansa syyskuussa 2022 ja kohonneen sen jälkeen yli 6 000 henkilöllä. Tämä nousu on tapahtunut pääasiassa Uudenmaan ulkopuolella.

(3) Työttömiä (pl. kokoaikaisesti lomautetut) oli maaliskuun lopussa noin 1 160 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu selittyy kokonaan korkeakoulutettujen työttömyyden kohoamisella (noin 1 530), sillä muiden työttömyys väheni hieman.

(4) Enintään vuoden työttömänä olleita (lomautetut pois lukien) oli maaliskuun lopussa noin 14 750 vuodentakaista enemmän (yhteensä noin 148 300). Työttömyyden kohoaminen näkyy kaikissa alaryhmissä. Enintään 12 viikkoa työttömänä olleilla lisäys oli vajaat 5 000 henkilöä, 13–26 viikkoa työttömänä olleilla vajaat 2 500 henkilöä ja 27–52 viikkoa työttömänä olleilla runsaat 7 300 henkilöä.

(5) Työttömyyden kohoaminen koskee kaikissa edellä mainituissa ryhmissä sekä korkeakoulutettuja että muita kuin korkeakoulutettuja.

(6) Vastavalmistuneiden työttömyys on pysynyt matalana. Korkeakoulutetuilla se on kääntynyt nousuun.

(7) Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita (lomautetut pois lukien) oli maaliskuussa noin 82 660, mikä on vajaat 13 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys väheni pitkästä aikaa vähemmän kuin sitä lyhytkestoisempi työttömyys kasvoi.

Katsotaan seuraavaksi osaa näistä teemoista hieman tarkemmin.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyystilastoissa näkyy maaliskuussa merkittävä muutos. Olemme kahden vuoden ajan tottuneet siihen, että Suomessa on työttömiä työnhakijoita joka kuukausi vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vähentyminen on varsin ripeää. Vielä helmikuussa työttömiä työnhakijoita oli noin 7 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuu on erilainen. Suomessa oli maaliskuun 2023 lopussa hieman vajaat 254 000 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 3 150 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa 2022. Verrattuna koronaviruspandemiaa edeltäneeseen aikaan (helmikuu 2020) työttömiä oli nyt noin 12 000 enemmän. Arvio perustuu kausivaihtelusta puhdistettuihin lukuihin.

Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Kuva 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

 

Edellä mainitut luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen määrässä näkyy aivan samankaltainen muutos kuin työttömien työnhakijoiden määrässä. Verrattuna vuotta aiempaan lomautettujen määrä on vähentynyt joka kuukausi kahden vuoden ajan. Vielä helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 2 560 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuu on tässäkin erilainen. Kokoaikaisesti lomautettuna oli maaliskuun lopussa yhteensä 22 945 henkilöä, mikä on noin 1 990 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Totesimme jo edellisessä katsauksessa, että vertailu 12 kuukauden takaiseen saattaa antaa väärän käsityksen lomautuksista (tai työttömyydestä), jos niiden määrässä on tapahtunut käänne hyvin äskettäin. Näin todella näyttää olevan. Kuva 2 näyttää kokoaikaisesti lomautettujen määrän kausivaihtelusta puhdistettuna. Arvioimme lomautettujen määrän olleen matalimmillaan syyskuussa ja kohonneen sen jälkeen 6 150 henkilöllä. Arvio nousun suuruudesta epäilemättä tarkentuu lähikuukausina.

Lomautettujen määrät ovat kohonneet vuoden takaisesta sekä korkeakoulutetuilla (+518) että muilla kuin korkeakoulutetuilla (+1 470). Silmämääräisesti lomautusten nousua voidaan havaita ainakin arkkitehdeillä ja insinööreillä. Data paljastaa selvän kohoamisen mm. rakennusmestareiden ja rakennusinsinöörien lomautuksissa. Tämä liittyy epäilemättä siihen, että uusia rakennushankkeita on jo jonkin aikaa alkanut aiempaa vähemmän.

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettu)

Kuva 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettu)

 

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä. Kuinka ollakaan, myös työttömien määrä on vähentynyt keväästä 2021 lähtien joka kuukausi vuotta aiempaan verrattuna. Vielä helmikuussa työttömiä oli vajaat 4 970 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuu on jälleen erilainen. Työttömiä oli maaliskuun lopussa noin 230 930, mikä on noin 1 160 enemmän kuin vuotta aiemmin. Korkeakoulutettuja työttömiä oli noin 1 530 enemmän, mutta muita työttömiä noin 370 vähemmän.

Kuva 3 näyttää kausivaihtelusta puhdistetun työttömien määrän. Parin viimeisen kuukauden tietojen perusteella työttömyyden suunta on hyvin epäselvä. Emme voi varmuudella sanoa, kohoaako työttömyys vai onko sen aleneminen lähinnä pysähtynyt.

Tarkastelemme seuraavaksi työttömyyttä sen keston mukaan. Se antaa rikkaamman kuvan työttömyyden suunnasta.

Työttömien määrä kausipuhdistettuna (ei sisällä lomautettuja)

Kuva 3: Työttömien määrä kausipuhdistettuna (ei sisällä lomautettuja)

Pitkäaikaistyöttömyys vähenee, alle vuoden kestänyt työttömyys kohoaa

Kausipuhdistettu työttömyys on vajaan vuoden ajan pysynyt karkeasti ennallaan tai kohonnut hieman. Työttömyys kulkee kuitenkin hyvin erilaisia polkuja riippuen sen kestosta. Aivan erityisesti pitkäaikaistyöttömyys vähenee, kun taas sitä lyhyempi työttömyys kasvaa.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli maaliskuun lopussa noin 82 660 (jälleen ilman lomautettuja). Määrä on vajaat 13 600 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin maaliskuussa 2022. Kausipuhdistettujen lukujen perusteella (Kuva 4) pitkäaikaistyöttömyys on edelleen vähentynyt myös edellisiin kuukausiin verrattuna, mutta vähenemisen tahti on hidastunut.

Enintään vuoden työttömänä olleita oli maaliskuussa niukasti vajaat 148 270, mikä on noin 14 760 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lukemat olivat matalimmillaan (ainakin) vuoden 2006 jälkeen. Tästä pohjasta enintään vuoden työttömänä olleiden määrä on kohonnut 16 580 henkilön verran.

Pitkäaikaistyöttömyys todennäköisesti alenee hieman lisää lähikuukausina, mutta alle vuoden mittainen työttömyys luultavasti kohoaa ainakin saman verran.

Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 4: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Kuva 5: Enintään vuoden kestänyt työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Enintään vuoden kestänyt työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Lyhyehköt työttömyydet ovat laajemminkin kasvussa

Työttömien määrät ovat nousussa jokseenkin kaikilla työttömyyden kestoilla pitkäaikaistyöttömiä lukuun ottamatta. Enintään 12 viikkoa työttömänä olleita oli maaliskuussa kaikkiaan noin 60 080, mikä on vajaat 5 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nousu näkyy erikseen erityisesti 5-12 viikkoa työttömänä olleissa (+4 434), mutta myös enintään neljän viikon työttömyys on kohonnut (+555). Edelleen 13-26 viikkoa työttömänä olleita oli yhteensä hieman vajaat 43 500 eli vajaat 2 500 enemmän kuin maaliskuussa 2022. Yli 6 kuukautta, mutta enintään vuoden työttömänä olleita oli hieman yli 44 700, mikä on runsaat 7 300 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kooste näistä muutoksista näkyy kuvassa 5, jossa enintään vuoden työttömyys on jaettu kahteen osaan. Toisessa työttömyys on kestänyt vähintään puoli vuotta (27–52 viikkoa) ja toisessa enintään puoli vuotta (0–26 viikkoa).

Näemme, että yli puolen vuoden (27–52 viikkoa) mittaiset työttömyydet kääntyivät selvään nousuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Nousu on jatkunut kuluvan vuoden aikana hieman loivempana ja kohonnut taso on säilynyt. Enintään 26 viikkoa työttömänä olleiden määrä käväisi lyhyessä laskussa lokakuun jälkeen, mutta on sen jälkeen noussut uudelleen.

Työttömyys kohoaa Uudellamaalla, lomautukset kohoavat muualla

Työttömien määrä on laskenut Uudenmaan ulkopuolella noin 5 000 henkilön verran koronapandemiaa edeltäneen tason alapuolelle, eikä se ole kääntynyt uudelleen ainakaan huomattavaan nousuun. Uudellamaalla tilanne on erilainen.

Työttömien määrä ei ole missään vaiheessa palautunut edes lähelle koronapandemiaa edeltäneitä lukuja. Lisäksi työttömien määrä on kasvanut kesästä saakka. Arvioimme, että työttömiä on nyt noin 11 500 enemmän kuin ennen koronaa.

Lomautusten osalta tilanne on päinvastainen. Uudenmaan ulkopuolella on noin 2 900 kokoaikaisesti lomautettua enemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Uudellamaalla heitä on yli 900 vähemmän.

Kuva 6: Työttömyys (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja) Uudellamaalla ja muualla Suomessa

 

Kuva 7: Kokoaikaisesti lomautetut Uudellamaalla ja muualla Suomessa

Kuva 7: Kokoaikaisesti lomautetut Uudellamaalla ja muualla Suomessa

Lue lisää aiheesta