Työttömyys- ja lomautuskatsaus 6/2023: Pitkäaikaistyöttömyyden nousu on suuri uhka

Työttömien ja lomautettujen määrät kasvoivat huhtikuussa vuotta aiemmasta toista kuukautta peräkkäin. Yli vuoden kestänyt työttömyys (pitkäaikaistyöttömyys) on vähentynyt hidastuvasti ja näyttää pitkästä aikaa jopa kasvaneen edellisestä kuukaudesta. Se on huono uutinen, koska myös enintään vuoden mittainen työttömyys kasvaa. Alle vuoden työttömänä olleita on jo lähes 15 400 enemmän kuin vuosi sitten. Lomautusten määrän nousu näyttää jääneen lyhytaikaiseksi.

1.6.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastot huhtikuulta kertovat ainakin seuraavaa:

(1) Työttömiä ja kokoaikaisesti lomautettuja oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennen maaliskuuta oli kahden vuoden jakso, jolloin ne olivat joka kuukausi vuodentakaista pienempiä.

(2) Kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 19 000, joka on lähes 2 360 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta puhdistettuna lomautettujen määrä näyttää kuitenkin vähentyneen niukasti edellisestä kuukaudesta.

(3) Työttömiä (pois lukien kokoaikaisesti lomautetut) oli noin 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen työttömyys on noussut lähes yhtä paljon.

(4) Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita (pois lukien lomautetut) oli noin 82 800, joka on vajaat 10 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna edelliseen kuukauteen pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi niukasti (sekä kausipuhdistettuna että sisältäen kausivaihtelun). Pitkäaikaistyöttömien määrän nousun jatkuminen lähikuukausina olisi erittäin huono uutinen.

(5) Enintään vuoden työttömänä olleita (pois lukien lomautetut) oli vajaat 15 400 vuodentakaista enemmän (yhteensä noin 144 300). Nousun jatkuminen lähikuukausina näyttää todennäköiseltä.

Katsotaan seuraavaksi näitä teemoja hieman tarkemmin.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli huhtikuun 2023 lopussa hieman runsaat 246 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 7 350 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin huhtikuussa 2022. Kuukautta aiemmin sama 12 kuukauden muutos oli paljon pienempi, noin 3 150, ja vielä helmikuussa työttömien määrä jopa väheni selvästi, runsaan 7 500 henkilön verran. Työttömyyden kääntyminen nousuun on ilmeinen asia, vaikka käänne ei vielä kovin jyrkkä olekaan.

 

Työttömyyskatsaus 6/2023 kuva 1

Kuva 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

 

Edellä mainitut luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuna oli maaliskuun lopussa yhteensä 19 012 henkilöä, joka on noin 2 360 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys vuoden takaiseen oli nyt suurempi kuin kuukautta aikaisemmin.

Totesimme edellisessä katsauksessa, että kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella lomautettujen määrä oli matalammillaan syyskuussa ja on kohonnut sen jälkeen. Tuoreimmat luvut puolestaan kertovat sellaisen lohdullisen uutisen, että lomautusten huippu saattoi osua jo maaliskuuhun, sillä ne näyttäisivät jälleen vähentyneen huhtikuussa maaliskuusta. Arvioimme, että huhtikuussa lomautettuna oli noin 5 250 henkilöä enemmän kuin syyskuussa (Kuva 2).

Lomautettujen määrät ovat kohonneet vuoden takaisesta sekä korkeakoulutetuilla (+425) että muilla kuin korkeakoulutetuilla (+1 938).

 

Työttömyyskatsaus 6/2023 kuva 2

Kuva 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettu)

 

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä.
Työttömiä oli huhtikuun lopussa noin 227 120, joka on hieman vajaat 5 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos vuoden takaiseen on suurentunut (maaliskuussa se oli noin 1 160). Lisäys jakautuu lähes tasan korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen kesken.

Kuva 3 näyttää työttömien määrän, sekä raakaluvut että kausipuhdistetut. Työttömyyden suunta on näyttänyt viime kuukausien aikana epäselvältä. On ollut vaikea sanoa, kasvaako työttömyys vai pysyykö se paremminkin ennallaan. Tuoreiden lukujen valossa työttömyys näyttäisi olevan nousussa, ainakin loivassa nousussa.

Työttömyyskatsaus 6/2023 kuva 3

Kuva 3: Työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

Kääntyikö myös pitkäaikaistyöttömyys jo nousuun?

Kausipuhdistettu työttömyys näyttää siis kasvavan ainakin lievästi. Tarkastelemme seuraavaksi työttömyyden alle vuoden mittaiseen työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen, sillä se saattaa antaa lisää perspektiiviä lähikuukausien suunnasta.

Enintään vuoden työttömänä olleita oli huhtikuussa noin 144 300, mikä on lähes 15 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin lukemat olivat matalimmillaan (ainakin) vuoden 2006 jälkeen. Määrä näyttää olevan kasvamaan päin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli huhtikuun lopussa noin 82 800 (jälleen ilman lomautettuja). Määrä on vajaat 10 400 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin huhtikuussa 2022, mutta hieman suurempi kuin kuukautta aiemmin (Kuva 4).

Aina viime kuukausiin asti työttömyyden nousua on jarruttanut nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen. Jos pitkäaikaistyöttömyys nyt todella kääntyy nousuun, toista samanlaista jarrua ei enää ole. Se voi tarkoittaa sitä, että työttömyyden nousu nopeutuu nykyisestä.

 

Työttömyyskatsaus 6/2023 kuva 4

Kuva 4: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358505575271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Vesa Saarinen

Tuottaja

050 3723473

Lue lisää aiheesta