Koulutus ja toimeentulo

Artikkelissa tarkastellaan Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuus -aineiston avulla koulutustaustaltaan erilaisten kotitalouksien taloudellista asemaa. Koulutus vaikuttaa elintasoon sekä suoraan että välillisesti. Korkea ansiotaso ja vakaa työllisyystilanne ovat tarjonneet korkeakoulutetuille hyvät lähtökohdat kerryttää varallisuutta säästämällä.

23.4.2020
Lue lisää
Päivi Kankaanranta

Koulutus suojaa velkaantumisongelmilta

Koulutustausta on yhteydessä sekä tuloihin että varallisuuteen, jotka määrittävät kotitalouden kyvyn selviytyä veloistaan. Korkeakoulutetuilla on siksi parhaat mahdollisuudet välttää velkaantumisongelmat.

28.11.2019
Lue lisää