Koulutus ja toimeentulo

Artikkelissa tarkastellaan Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuus -aineiston avulla koulutustaustaltaan erilaisten kotitalouksien taloudellista asemaa. Koulutus vaikuttaa elintasoon sekä suoraan että välillisesti. Korkea ansiotaso ja vakaa työllisyystilanne ovat tarjonneet korkeakoulutetuille hyvät lähtökohdat kerryttää varallisuutta säästämällä.

23.4.2020

Korkeakoulutetut hajauttavat varallisuutensa paremmin erilaisten varallisuuslajien kesken kuin matalammin kouluttautuneet. Heillä on yleensä likvidi puskurirahasto, josta varoja voi purkaa helposti toimeentulon heikentyessä. Lisäksi korkeakoulutetut sijoittavat yleisemmin ja enemmän varallisuutta omaisuustuloja tuottaviin varallisuuden lajeihin. Koulutus myös suojaa kotitalouksia velkaantumisongelmilta.

Ohessa artikkeli pdf-tiedostona

Koulutus_ja_toimeentulo Artikkeli 6_2020

Lisätietoja:

Päivi Kankaanranta

Tutkija, AkavaWorks

+358 50 386 1316

Lue lisää aiheesta