Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömien määrä ennätysmatala

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt selvästi jo reilun vuoden ajan. Myös korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työllisyyskehitys on ollut valoisa.

29.8.2022

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt selvästi jo reilun vuoden ajan. Kirjoitushetkellä työttömiä on suunnilleen yhtä paljon kuin vuonna 2019 eli koronapandemiaa edeltävällä ajalla. Sama koskee sekä korkeakoulutettuja että muitakin työttömiä työnhakijoita. Lisätietoa työttömyyden kehityksestä on käytettävissä Akava Worksin tuoreimmassa työttömyyskatsauksessa.

Korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden, eli korkeakoulututkinnon vuoden sisällä suorittaneiden, työttömyyskehitys on ollut vielä valoisampi. Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyys on kesän 2020 huipusta peräti puolittunut (kuvio 1). Koronapandemiaa edeltävä taso työttömyydessä saavutettiin vuoden 2021 syksyllä ja tällä hetkellä työttömiä on jo selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa. Heinäkuun 2022 kausivaihtelusta puhdistettu vastavalmistuneiden työttömyysluku on itse asiassa tammikuusta 2006 alkaneen mittaushistorian pienin. Hieman nykyistä korkeammalla tasolla vastavalmistuneiden työttömyydessä oltiin alkuvuonna 2008 ennen globaalia finanssikriisiä.

Kuvio 1: Korkeakoulutetut vastavalmistuneet työttömät työnhakijat (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja) (Lähde: TEM ja Akava Works)

On toisaalta hyvä pitää mielessä, että tässä yhteydessä vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyyslukuihin on niputettu kaikki alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneet työttömät. On mahdollista, ettei aivan jokaisen tutkinnon kohdalla vastavalmistuneiden työttömien määrä ole ennätysmatalalla tasolla.

Kuviossa 2 on verrattu korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työttömyyskehitystä muihin korkeakoulutettuihin. Ajoittain vastavalmistuneiden työttömyys on hetkellisesti kasvanut selvästi enemmän kuin muilla korkeakoulutetuilla. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2008 finanssikriisin ja vuonna 2020 koronpandemian johdosta. Kuitenkin erityisesti vuoden 2014 jälkeen vastavalmistuneiden työttömyyskehitys on pääsääntöisesti ollut myönteisemäpää kuin muilla korkeakoulutetuilla. Tuoreimpien lukujen valossa vastavalmistuneiden kausivaihtelusta puhdistettu työttömyys on 25 prosenttia matalampi kuin mittaushistorian aloitusvuonna 2006. Muilla korkeakoulutetuilla työttömyys on samalla ajanjaksolla päinvastoin lisääntynyt 75 prosenttia.

Kuvio 2: Vastavalmistuneiden työttömien työnhakijoiden indeksikehitys verrattuna muihin korkeakoulutettuihin (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja) (Lähde: TEM ja Akava Works)

 

Lisätietoja:

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta