Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta nousu alkanut – työttömyyskatsaus syyskuu 2019

Syyskuun työttömyyskatsaus osoittaa, että työttömyys on kääntynyt nousuun. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien kokonaismäärä on vielä niukasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi näyttää työttömyyden kääntyneen jo noususuuntaan. Luvut ovat elokuun lopun tilanteesta.

26.9.2019

Korkeakoulutettuja työttömiä oli elokuun 2019 lopussa yhteensä 36 406. Määrä on 605 henkilöä eli 1,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 18 826 (muutos vuoden aikana −2,8 %) ja ylemmän 16 259 (−0,5 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 321 (+0,8 %) eli määrä on jo viimevuotista suurempi.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Luvut eivät sisällä lomautettuja.

 

Korkeakoulutettujen työttömien määrä edellisvuotta alhaisemmalla tasolla mutta nousu alkanut Työttömyyskatsaus syyskuu 2019

Lisätietoja:

Heikki Taulu

ekonomisti

+358 50 361 2869

Lue lisää aiheesta