Korkeakoulutettujen työttömien määrän vähentyminen hidastunut hieman; työttömyyskatsaus elokuu 2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän väheneminen on hidastunut.

23.8.2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän väheneminen on hidastunut. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2018 heinäkuun lopussa yhteensä 46 219. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 6 274 henkilöä eli 12,0 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi kesäkuuhun verrattuna, mutta tämä on normaalia kesäajan kausivaihtelua eikä tarkoita työttömyyden lisääntymistä.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat TEM:in työnvälitystilastoihin.
Ohessa katsaus pdf-tiedostona

Korkeakoulutettujen_tyottomien_maaran_vahentyminen_hidastunut_hieman_Tyottomyyskatsau_elokuu_2018_Artikkeli_172018(1)

Lue lisää aiheesta