Koulutus ja elinkaaritulot

Artikkelissa tarkastellaan elinkaarituloja koulutusasteiden ja tutkintojen mukaan. Tällöin mukana tarkastelussa on koulutuksen tuotto. Tarkastelussa käydään läpi ikäryhmittäin saatuja bruttotuotannontekijätuloja, maksettuja veroja ja saatuja tuotannontekijätuloja. Näiden pohjalta on mahdollista tutkia ikäryhmittäisiä käytettävissä olevia nettotuloja, joiden perusteella tehdään lopullinen arvio elinkaarituloista.

3.9.2019

Elinkaarituloilla viitataan koko henkilön koko elinkaaren aikana kertyneisiin tuloihin. Tähän sisältyy kaikenlaiset tulot, muodostuivatpa ne palkoista, pääomatuloista, eläkkeistä tai sosiaalietuuksista. Elinkaarituloihin keskittyvä tarkastelu on laajempi kuin tuloja koskevassa keskustelussa yleensä.

Elinkaaritulojen ja koulutusasteen tarkastelusta käy ilmi, että kouluttautuminen kannattaa Suomessa. Mitä korkeampi koulutustaso on, pääsääntöisesti sitä korkeammat ovat käytettävissä olevat tulot elinkaaren lähes jokaisessa vaiheessa. Koulutusasteiden sisällä on kuitenkin hajontaa, sillä valitulla tutkinnolla voi olla suuret vaikutukset tulotasoon. Tuloksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että esitetyissä arvioissa merkittävintä ovat pikemmin eri tutkintojen ja koulutusasteiden keskinäinen sijoitus eivätkä niinkään euromääräiset summat.

 

 

Lisätietoja:

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta