Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen työmarkkinoilla

Artikkelissa tarkastellaan miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa yksilötason menestykseen työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat hyötyneet opinnoistaan korkeamman ansiotason ja paremman työllisyyden kautta – silloinkin, kun opinnot on suoritettu vanhemmalla iällä, todetaan selvityksessä.

21.2.2019

Kirjoittajat: Petri Böckerman ja Mika Haapanen

Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulutuksen vaikutuksia yksilötason menestykseen työmarkkinoilla. Valmistuvien menestymistä työmarkkinoilla arvioidaan sekä opintojen jälkeisellä työllisyydellä että ansiotasolla. Artikkelin empiiriset tulokset perustuvat ammattikorkeakoulu-uudistuksen hyödyntämiseen ja Tilastokeskuksen kattaviin rekisteriaineistoihin

Artikkelin kirjoittajista Petri Böckerman toimii taloustieteen professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja erikoistutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa sekä IZA Institute of Labor Economics -verkostossa. Mika Haapanen työskentelee taloustieteen määräaikaisena professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Artikkeli julkaisupäivämäärä: 21.2.2019

Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen tyomarkkinoilla Artikkeli 32019

Lue lisää aiheesta