Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa

Post-doc -tutkija Heidi Härkösen kirjoittamissa artikkeleissa tarkastellaan suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinnon sukupuolijakaumaa.

18.11.2020

Lue raportti

Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa 2020-11-18 (pdf)

Tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolijakaumaa korkeakoulujen hallinnossa huomioiden kaikki Suomen 13 yliopistoa ja 24 ammattikorkeakoulua. Tutkimuksen aineisto kerättiin kesä-elokuussa 2020 julkisista lähteistä.

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen sukupuolijakauma on korkeakoulujen hallinnossa käsittäen hallituksen, rehtoraatin sekä yliopistojen tapauksessa tiedekuntien dekaanit ja varadekaanit sekä ammattikorkeakoulujen tapauksessa niiden johtoryhmät.

Tämä julkaisu muodostuu kahdesta erillisestä artikkelista, joista ensimmäisessä tarkasteltiin yliopistojen hallintoa ja toisessa ammattikorkeakoulujen hallintoa.

Vaikka naiset muodostavat enemmistön korkeakouluopiskelijoista, korkeakoulujen ylin johto on miesvoittoista. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa miehet muodostivat noin 60 prosenttia hallituksesta.

Hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, ammattikorkeakoulut, 2020

Hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, ammattikorkeakoulut, 2020

Rehtorin toimi oli kerätyn aineiston sukupuolittunein tehtävä sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa: yliopistoissa miesten osuus rehtoreista oli noin 70 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa noin 75 prosenttia.

Yliopistoissa myös vararehtorin ja dekaanin toimet olivat vahvasti sukupuolittuneet: miehet muodostivat noin 65 prosenttia vararehtoreista ja noin 60 prosenttia dekaaneista.

Rehtoraatin sukupuolijakauma, yliopistot, 2020

Rehtoraatin sukupuolijakauma, yliopistot, 2020

Muilla hallinnon asteilla sukupuolijakauma oli tasaisempi: yliopistoissa varadekaanien sekä ammattikorkeakouluissa vararehtorien ja johtoryhmän jäsenten sukupuolijakaumat olivat noin 50 prosenttia molemmille sukupuolille.

Yleisesti yliopistojen hallinnossa ilmeni siis vielä voimakkaampi sukupuolijakauma miesten hyväksi kuin ammattikorkeakouluissa, mutta rehtorin toimi oli voimakkaammin miesvoittoinen ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.

Kaiken kaikkiaan korkeakoulujen hallinnon sukupuolittuminen näin vahvasti miesten hyväksi muodostaa merkittävän tasa-arvo-ongelman. Tutkimuksessa tarkastellaan näiden sukupuolittuneiden eriarvoisuuksien syitä ja seurauksia kirjallisuuteen tukeutuen. Tutkimuksessa myös pohditaan, miten tilannetta voitaisiin parantaa ja naisten urakehitystä tukea korkeakoulujen hallinnossa.

Heidi Härkönen

Tutkimus

Tutkimuksen on Akava Worksille toteuttanut väitöskirjan jälkeinen tutkija Heidi Härkönen. Tutkimus on tilattu Akavan Osaaminen ja koulutus -toimikunnan aloitteesta.

 

Lue lisää aiheesta