Tulevaisuuden työelämä lukiolaisten silmin

Tänä vuonna tehtiin ensimmäistä kertaa Lukiolaisbarometri, jossa käsiteltiin myös tulevaisuuden työelämää. Barometriin vastasi noin 3 000 lukio-opiskelijaa pääsääntöisesti 1. ja 2. vuosikurssilta ympäri Suomea. Tutkija Kiira Sarasjärvi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta ja erityisasiantuntija Miika Sahamies Akavasta käsittelevät artikkelissaan lukiolaisten työelämäodotuksia ja -näkemyksiä.

5.11.2019

Lukiolaisbarometrin alustavien tulosten mukaan lukiolaiset korostavat vastauksissaan vuorovaikutusaitoja, ihmisläheisyyttä ja oikeanlaisen osaamisen merkitystä. Nämä korostuivat esimerkiksi koulutusalavalinnoissa sekä työelämän merkitykseen tai menestymiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös matkustaminen ulkomailla nähtiin tärkeänä.

Vaikka lukiolaiset osoittivat kiinnostusta matkustamiseen, he vastasivat suhteellisen maltillisesti Suomen EU-jäsenyyttä ja maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin. Digitaalisuus on vahvasti osa nuorten elämää sekä arjessa että opiskelumaailmassa. Lukiolaiset käyttävät digitaalisia työympäristöjä ja laitteita pääosin työvälineenä uuden tiedon hankkimiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Medialukutaito nousi yhdeksi tulevaisuuden työelämän keskeisistä teemoista.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta