Sopiminen työmarkkinoilla – muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa

Akava Works -selvitys "Sopiminen työmarkkinoilla – muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa" keskittyy työehtosopimusjärjestelmiin, erityisenä näkökulmana työpaikkakohtainen sopiminen. OTK, VT Jukka Ahtela laati Akava Worksin toimeksiannosta vertailun neljän EU-maan työmarkkinajärjestelmien eroista. Selvitys auttaa ymmärtämään niiden piirteitä suomalaisesta näkökulmasta. Maat ovat keskeisiä kilpailijamaitamme ja niitä pidetään usein uudistushaluisina ja -kykyisinä.

10.10.2019

Selvitys kuvaa erityisesti työehtosopimusjärjestelmää eri tasoilla, alakohtainen ja yrityskohtainen taso keskiössä. Soveltuvin osin valotetaan myös keskusjärjestötason merkitystä. Työmarkkinaosapuolet, järjestäytyminen, työehtosopimusneuvottelujen menettelytavat, sopimusten sisältökysymykset – erityisesti palkanmuodostus ja työaikakysymykset – sekä erimielisyyksien ratkaisu ovat tärkeitä tekijöitä. Lainsäädäntöä ja työehtosopimuskäytäntöjä tarkastellaan sen pohjalta, millaisia sopimismahdollisuuksia ne tarjoavat paikallisille osapuolille. Selvitys ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa verrokkimaiden työmarkkinajärjestelmistä.

Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa julkisesti saatavilla olevaa virallisaineistoa, lainsäädäntöä, vuosi- ja tutkimusraportteja sekä työehtosopimusosapuolten avulla saatua tarkempaa aineistoa.

Tutustu raporttiin:

Sopiminen työmarkkinoilla – muu maa mustikka? Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinasääntely vertailussa Akava Works -raportti 3 2019

Lue lisää aiheesta