Paikallinen sopiminen ja henkilöstöedustus yritysten hallinnossa Akavan luottamusmiesbarometri 2019

Akavan luottamusmiesbarometrin 2019 mukaan enemmistössä akavalaisista työpaikoista oli käytetty työehtosopimuksen mukaista mahdollisuutta sopia paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajan kesken. Yksityisellä sektorilla oli yleisempää kuin julkisella sektorilla, että luottamusmiehet kokivat työnantajan neuvotteluvaltuudet rajallisiksi paikallisessa sopimisessa. Luottamusmiehet pitivät henkilöstöedustusta yritysten hallinnossa edustamiensa työntekijöiden kannalta tärkeänä. Puolessa vähintään 150 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joissa oli akavalainen luottamusmies, henkilöstö ei ollut edustettuna yrityksen hallinnossa.

13.11.2019

Tuoreen barometrin tulosten mukaan YTN:n sopimusaloilla noin yhdeksän luottamusmiestä kymmenestä ja JUKOn sopimusaloilla noin kahdeksan luottamusmiestä kymmenestä ilmoitti, että työpaikalla oli käytetty työehtosopimuksen mukaista mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmiesten tiedon saannin ongelmat ovat YTN:n sopimusaloilla yleisempiä kuin JUKOn sopimusaloilla. YTN:n luottamusmiehistä 23 prosenttia ja JUKOn luottamusmiehistä kahdeksan prosenttia raportoi, että ei saa lainkaan tietoa edustamiensa työntekijöiden ansiokehityksestä.

Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi akavalaisille luottamusmiehille tehtävä kysely. Kysely toteutettiin helmikuussa 2019 kolmatta kertaa. Kyselyyn vastasivat valtion akavalaiset pääluottamusmiehet ja neuvottelijat, kuntien, seurakuntien ja yliopistojen akavalaiset pääluottamusmiehet sekä yritys- ja järjestösektorin akavalaiset luottamusmiehet. Raportissa eri henkilöstöedustajaryhmistä käytetään yhteistä nimitystä ”luottamusmies”. Vuonna 2019 kyselylomake lähetetiin 2 303 luottamusmiehelle, joista 914 vastasi kyselyyn. Vastausaste oli 40 prosenttia.

 

 

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Lue lisää aiheesta