Lomautuskatsaus 11/20: Pelko kävi toteen – lomautukset kääntyivät loivaan nousuun

Kokoaikaisesti lomautettuina olevien henkilöiden määrä kääntyi lokakuussa nousuun. Kokoaikaiset lomautukset lisääntyivät erityisesti keskiasteen tutkinnon suorittaneilla. Eniten lomautukset kasvoivat majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa ja lentoliikenteessä.

27.11.2020

Kirjoitimme kuukausi sitten, että kansalaisten ja yritysten toiminnan rajoittaminen koronatartuntojen lisääntymisen vuoksi todennäköisesti heikentää työmarkkinoita jonkin verran ja saattaa uudelleen kasvattaa lomautuksia. Tämä pelko osoittautui aiheelliseksi, sillä kokoaikaisesti lomautettuna olevien henkilöiden määrä kääntyi jo lokakuussa niukkaan nousuun.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan lokakuun lopussa oli lomautettuna 57 165 henkilöä, kun heitä syyskuun lopussa oli 56 737. Vaikka nousu oli varsin pieni, 428 henkilöä eli 0,75 prosenttia, se on kuitenkin merkittävä suunnan muutos usean kuukauden alamäen jälkeen – vieläpä tilanteessa, jossa lomautettuja on yhä poikkeuksellisen paljon.

Marraskuun aikana tartuntamäärät ovat edelleen lisääntyneet. Tiukempia määräaikaisia rajoituksia on otettu käyttöön, joten ei liene kaukaa haettua, että lomautukset nousevat marraskuun aikana todennäköisesti hieman lisää.

01 Kokoaikaisesti lomautetut 01-91 - 10-20

Kokoaikaisesti lomautetut 01-91 – 10-20

Kokoaikaiset lomautukset lisääntyivät erityisesti keskiasteen tutkinnon eli ammatillisen koulutuksen suorittaneilla. Lokakuun lopussa heitä oli lomautettuna runsaat 29 200, mikä on 2,1 prosenttia ja noin 600 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin. Eniten lomautukset kasvoivat majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa ja lentoliikenteessä. Ihmisten tapaamista hillitsevien rajoitusten myötä lomautukset voivat nousta lisää marraskuussa.

Perusasteen koulutuksen varassa olevia lomautettuja oli lokakuussa vajaat 7 764. Heitä oli parikymmentä henkilöä vähemmän kuin syyskuussa.

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 01-91 - 10-20

Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 01-91 – 10-20

04 Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 01-91 - 10-20

Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 01-91 – 10-20

Korkeakoulutettujen lomautukset vähenivät lokakuun aikana selvästi aiempia kuukausia hitaammin. Lokakuun lopussa korkeakoulutettuja oli kokoaikaisesti lomautettuna 11 530, mikä on vain noin 180 henkilöä ja vajaat 1,6 prosenttia vähemmän kuin syyskuun lopussa. Vähennys painottuu alemman korkeakouluasteen suorittaneisiin. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla lomautukset vähenivät ainoastaan runsaalla 20 henkilöllä.

Iso kuva korkeakoulutettujen lomautuksista pysyi ennallaan. Lomautettuja oli eniten teknistaloudellisilla aloilla – insinöörejä (2 347), tradenomeja (1 408), diplomi-insinöörejä (1 135) ja ekonomeja (731).

Lomautukset kasvoivat edellisestä kuukaudesta filosofian maistereilla (nyt humanistiset tieteet 379 ja luonnontieteet 215), kasvatustieteen maistereilla (218) sekä lastentarhanopettajilla, farmaseuteilla, hammaslääkäreillä ja teologeilla.

Kokoaikaisesti lomatetut vastavalmistuneet yhteensä 01-06 - 10-20

Kokoaikaisesti lomatetut vastavalmistuneet yhteensä 01-06 – 10-20

Hitaasti vähenevät kokoaikaiset lomautukset koskevat suuressa määrin myös vastavalmistuneita eli henkilöitä, jotka ovat saaneet tutkintonsa valmiiksi viimeisen 12 kuukauden aikana.

Lokakuun lopussa oli lomautettuna 707 vastavalmistunutta, kun heitä oli syyskuun lopussa 711. Lomautukset kasvoivat muilla kuin korkeakoulutetuilla, oikeastaan lähes täysin keskiasteen suorittaneilla. Korkeakoulutettujen osalta vastavalmistuneiden lomautukset vähenivät alemman korkeakouluasteen suorittaneilla ja pysyivät likimain ennallaan ylemmän korkeakouluasteen käyneillä.

Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet korkeakoulutetut 01-06 - 10-20

Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet korkeakoulutetut 01-06 – 10-20

Lomautuskatsaus ja kuvaajat:
Pasi Sorjonen
Tomi Husa

Graafit:
Vesa Saarinen

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta