Vesa Vuorenkoski

Pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukielloissa eri EU-maissa

Tässä katsauksessa tarkastelen, millaista kilpailukieltojen sääntely on EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa. Eri EU-maiden kilpailukieltojärjestelmiä vertailtaessa selviää, että Suomi kuuluu niiden harvojen maiden joukkoon, joissa työntekijän oikeutta vaihtaa työpaikkaa nykyisen työnantajan kilpailijalle voidaan rajoittaa maksamatta sidonnaisuusajasta mitään korvausta.

27.9.2019
Lue lisää

Teknologian merkitys Suomelle

Artikkelin tavoitteena on luoda kuva korkeakoulutettujen suomalaisten työelämästä ja teknologiasta sen osana. Samalla tarkoitus on antaa laajemminkin kuvaa teknologian merkityksestä Suomelle ja suomalaiselle työlle.

11.2.2019
Lue lisää

Kilpailukielto- ja salassapitoehtojen ongelmat ja ratkaisumallit

Tämä artikkeli kuvaa palkansaajien työsopimuksiin liitettävien kilpailukielto- ja salassapitoehtojen sisältämiä ongelmia ja niihin esitettyjä ratkaisumalleja.

11.5.2018
Lue lisää