Kilpailukielto- ja salassapitoehtojen ongelmat ja ratkaisumallit

Tämä artikkeli kuvaa palkansaajien työsopimuksiin liitettävien kilpailukielto- ja salassapitoehtojen sisältämiä ongelmia ja niihin esitettyjä ratkaisumalleja.

11.5.2018

Artikkelin tarkoitus on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. On selvää, että lainsäätäjä joutuu tulevaisuudessa rajoittamaan selvästi kilpailukieltojen käyttöä ja luomaan työsopimuslakiin säännökset salassapitosopimusten reunaehdoista.

Artikkelissa kuvataan kilpailukielto- ja salassapitoehtojen käyttöön liittyviä käytännön ongelmia, jotka on havaittu Akavan ja sen jäsenliittojen selvityksissä tai jäsenpalvelussa. Useat Akavan jäsenjärjestöjen asiantuntijat ovat antaneet artikkelin laadintaan arvokkaita kommentteja ja ehdotuksia.

Kilpailukieltoehtojen osalta ongelmat on jaettu kahteen osaan. Erityisen painavan syyn osatekijöitä käsitellään ensimmäisessä osassa ja muita ehdon käyttöön liittyviä ongelmia toisessa osassa. Salassapitoehdon käytön ongelmia on yksinkertaisempi kuvata sen vuoksi, että niitä säätelevä lainsäädäntö puuttuu kokonaan. Kuhunkin ongelmakohtaan on pyritty esittämään mahdollisuuksien mukaan useampia ratkaisumalleja.

Vesa Vuorenkoski
Kirjoittaja toimii Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkönä

Lue artikkeli:
Kilpailukielto-_ja_salassapitoehtojen_ongelmat_ja_ratkaisumallit_Artikkeli_122018 (pdf)

Lisätietoja:

Vesa Vuorenkoski

Yhteiskunta-asioiden päällikkö