Kilpailukieltosopimuksen periaatteellinen tarkastelu – Ajatuksia sääntelyn kehittämisen pohjaksi

Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä teki selvityksen kilpailukieltojen taloudellisesta tehokkuudesta Akava Worksin toimeksiannosta. Raportti koostuu periaatteellisesta tarkastelusta ja kirjallisuuskatsauksesta.

9.10.2018

Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä teki selvityksen kilpailukieltojen taloudellisesta tehokkuudesta Akava Worksin toimeksiannosta. Raportti koostuu periaatteellisesta tarkastelusta ja kirjallisuuskatsauksesta. Selvitystyö, joka aloitettiin keväällä 2018, valmistui syyskuussa 2018. Raportti julkaistiin 6.9.2018.

Periaatteellisessa tarkastelussa on kuvattu työntekijöiden kilpailukieltoihin liittyviä intressejä ja ehtoja, joilla ne voisivat olla hyväksyttäviä. Periaatteelliseen tarkasteluun liittyy kilpailukieltosopimusten teoriaa koskeva kirjallisuuskatsaus.

Tutustu raporttiin:
Kilpailukieltosopimuksen periaatteellinen tarkastelu Ajatuksia sääntelyn kehittämisen pohjaksi Akava Works_-raportti_1/2018