Teknologian merkitys Suomelle

Artikkelin tavoitteena on luoda kuva korkeakoulutettujen suomalaisten työelämästä ja teknologiasta sen osana. Samalla tarkoitus on antaa laajemminkin kuvaa teknologian merkityksestä Suomelle ja suomalaiselle työlle.

11.2.2019

Kantar TNS toteutti joulukuussa 2018 Akavan toimeksiannosta kyselyn teknologian vaikutuksista korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen työhön.

Kyselyssä uudella teknologialla viitattiin mobiiliteknologiaan, robotteihin, automaatioon, digitalisaatioon ja tekoälyteknologiaan. Kyselyssä selvitettiin kokemuksia uuden teknologian käytöstä työssä, näkemyksiä teknologisesta muutoksesta omassa työssä sekä suhtautumista teknologiseen muutokseen.
Kyselyn tulokset osoittavat muun muassa että korkeakoulutetut käyttävät selvästi enemmän mobiiliteknologiaa työssään kuin muut. Mobiiliteknologian koetaan useammin helpottaneen työtä kuin vaikeuttaneen sitä.

Vesa Vuorenkoski
Artikkelin kirjoittaja on Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö

Lue artikkeli (pdf):

Teknologian_merkitys_Suomelle_Artikkeli_22019

Lisätietoja:

Vesa Vuorenkoski

Yhteiskunta-asioiden päällikkö

Lue lisää aiheesta