Digitalisaatio ja työn muutos – teknostressiä ja teknoimua

Digitalisaatio muuttaa työtä ja sen tuottavuutta, mutta on myös synnyttänyt erityisen työstressin muodon, teknostressin.

22.2.2022

Artikkelissa luodaan kokonaiskuvaa siitä, miten digitaalisten ratkaisujen käyttö työssä muuntuu tuottavuuskasvuksi. Kirjoitus tuo yhteen tuottavuutta ja osaamista sekä työn voimavara- ja kuormitustekijöitä koskevaa tutkimuskirjallisuutta tarkastellen digitalisaatiota ja työn muutosta.

Kirjoituksessa pohditaan, voisiko digitalisaation avulla saavuttaa suurempaa tuottavuushyötyä kuin nykyisin. Erityisesti panostamalla osaamisen kehittämiseen monipuolisesti voitaisiin toisaalta vähentää tietotekniikan käytöstä aiheutuvia kuormitustekijöitä, toisaalta vahvistaa siitä kumpuavia voimavaratekijöitä.

Teknostressi on ihmisen kokemus tilanteesta, jossa tietotekniikan käyttö hidastaa tai häiritsee työntekoa niin, että tämä alkaa kuormittaa ja vaikeuttaa työn tavoitteiden saavuttamista.

Artikkeli on osa Akavan Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanketta.

Kirjoittaja:

Sinimaaria Ranki toimii Työterveyslaitoksessa johtavana asiantuntijana. Hän vetää Hybridi-, etä- ja lähityöprojektia (HELP), jossa luodaan kokonaiskuvaa työelämän tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden, päättäjien ja työpaikkojen kanssa.

Artikkeli on käytettävissä ohessa pdf-tiedostona

Digitalisaatio ja työn muutos – teknostressiä ja teknoimua

Lue lisää aiheesta