Kestävää ja inhimillistä kasvua ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan

Artikkeli esittelee ensin lyhyesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan nykytilaa ja sen jälkeen TKI-toiminnan kasvun nykyisiä haasteita ja tulevia mahdollisuuksia. Tarkastelu perustuu tilastoaineistoihin sekä aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Sen tavoitteena on esitellä perusteltu näkemys siitä, millä toimenpiteillä ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa edistää.

4.4.2023

Artikkeli esittelee ensin lyhyesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan nykytilaa ja sen jälkeen TKI-toiminnan kasvun nykyisiä haasteita ja tulevia mahdollisuuksia. Tarkastelu perustuu tilastoaineistoihin sekä aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Artikkelin tavoitteena on esitellä perusteltu näkemys siitä, millä toimenpiteillä ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa edistää. Tarkastelussa on sekä tavoiteltavalle TKI-toiminnalle että sitä edistäville toimenpiteille seuraavat reunaehdot: TKI-toiminnan ja sitä tukevien toimenpiteiden tulee olla kestäviä ja inhimillisiä.

 

Artikkelin kirjoittaja Sanni Tiitinen on yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän työskentelee vanhempana tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja. Hän kiittää Kaisa Haverista avusta tilastoaineistojen tulkinnassa ja havainnollistamisessa.

 

 

Lue lisää aiheesta