Ilmasto & osaaminen, osa 1 – Johanna Vuorelma: Ilmastonmuutos ja osaamistarpeet

Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden osaaminen vaativat uusien normien sisäistämistä, historiatietoisuutta ja kykyä ymmärtää murrosajan logiikkaa.

13.12.2022
Lue lisää

Työttömyyskatsaus 8/2022: Joko työttömyys pitkittyy?

Työttömien määrä alenee aiempaa hitaammin. Alle vuoden työttömänä olleiden lukumäärä on kääntynyt pieneen nousuun. Emme havaitse samankaltaista nousua alkavissa tai alle kolmen kuukauden työttömyyksissä. Sen sijaan 3–6 kuukautta kestäneet työttömyydet näyttäisivät kääntyneen nousuun. Se tarkoittaa luultavasti sitä, että lyhyet työttömyydet ovat jonkin verran pitkittyneet. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt lisää.

26.8.2022
Lue lisää

Työttömyyskatsaus 6/2022: Lopahtiko työttömyyden aleneminen?

Toukokuun 2022 työttömyys- ja lomautusluvut ovat vahvat, mutta niissä on myös enteilevää työmarkkinoiden vireen heikkenemistä. Alkavat työttömyysjaksot eivät enää vähene ja ovat jo ehkä lievässä nousussa.

29.6.2022
Lue lisää

Työttömyyskatsaus 4/2022: Työmarkkinoiden hyvä vire jatkui

Maaliskuun 2022 työttömyys- ja lomautusluvut ovat ensimmäiset, joissa Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vaikutukset talouskehitykseen voisivat jollain tavalla näkyä. Merkittävää muutosta ei kuitenkaan ole havaittavissa. Työmarkkinoiden vire jatkui hyvänä.

6.5.2022
Lue lisää

Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta

Emeritusprofessori Niklas Bruunin Akava Worksille laatimassa raportissa tarkastellaan eri maiden työriitojen sovittelujärjestelmiä vertailevasta näkökulmasta.

29.9.2020
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrän vähentyminen hidastunut hieman; työttömyyskatsaus elokuu 2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän väheneminen on hidastunut.

23.8.2018
Lue lisää

Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähentyy vauhdikkaasti; työttömyyskatsaus kesäkuu 2018

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkaa nopeaa vähenemistään.

5.7.2018
Lue lisää