Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta

Emeritusprofessori Niklas Bruunin Akava Worksille laatimassa raportissa tarkastellaan eri maiden työriitojen sovittelujärjestelmiä vertailevasta näkökulmasta.

29.9.2020

Emeritusprofessori Niklas Bruunin Akava Worksille laatimassa raportissa tarkastellaan eri maiden työriitojen sovittelujärjestelmiä vertailevasta näkökulmasta.

Selvitys tarkastelee pohjoismaisia sekä Viron, Saksan ja Belgian sovittelujärjestelmiä. Tarkastelussa ovat mukana pohjoismaiset järjestelmät Islantia lukuun ottamatta.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa, millaisia työriitojen sovittelujärjestelmät eri maissa ovat lain ja käytännön tasolla, miten työriitojen sovittelujärjestelmiä hyödynnetään ja miten järjestelmiä on uudistettu viime vuosikymmeninä. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan, millaisia kehitysehdotuksia työriitojen sovittelujärjestelmiin on viime aikoina esitetty.

Selvityksessä ei arvoteta eri maiden sovittelujärjestelmiä eikä ehdoteta muutoksia Suomen työriitojen sovittelujärjestelmään.

Lue raportti

Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta -raportti (pdf)

 

Lue lisää aiheesta