Yritysten ja yliopistojen yhteistyöstä TKI-toiminnassa

Artikkeli tuo näkökulmia yliopistojen ja yritysten yhteistyöhön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Siinä kuvataan tapausesimerkkinä Nokian TKI-toimintaa, jolla oli tärkeä merkitys Suomen teknologisessa kehityksessä ja kansantaloudelle, mutta myös kansainvälisesti matkaviestinteknologian edelläkävijänä. Artikkeli nostaa esiin TKI-toiminnan rahoitusmalleja ja menestyksellisiä yhteistyötapoja.

26.3.2021

Artikkeli nostaa esiin, että viime vuosina TKI-rahoitukseen on muodostunut aukko. Rahoitusta ei ole tarjolla entiseen tapaan perustutkimuksen ja kehittämistoiminnan välimaastoon, jonne sijoittuisivat monivuotiset yritysten ja yliopistojen yhteistyöhankkeet. Artikkeli esittelee lyhyesti TKI-yhteistyön malleja Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta.

Tohtorien työllistyminen yrityssektorille on yrityksille tärkeä linkki yliopistomaailmaan. Tähän pitää luoda uusia polkuja, koska yritysten menestyminen rakentuu niiden osaamisesta.

Läpimurtoinnovaatioita tuotteissa ei voida saavuttaa lyhyiden projektien ketjuna, koska matka perustutkimuksesta tuotteeksi on pitkä. Tällä hetkellä Suomen innovaatioketjun heikoin lenkki on tutkimuksen ja tuotekehityksen välissä.

Kirjoittajat: Yrjö Neuvo ja Seppo Tikkanen

Tekniikan tohtori Yrjö Neuvo on ollut vahvistamassa Suomen osaamispohjaa tietotekniikan perustutkimuksessa ja teollisissa sovelluksissa. Neuvolla on laaja kokemus yliopisto-, tutkimus- ja yritysmaailmasta. Hän työskenteli muun muassa Aalto-yliopistossa professorina ja tutkimusjohtajana sekä pitkään Nokian teknologiajohtajana. Professori Neuvo on ollut Academia Europæan jäsen vuodesta 1989 ja Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1993.

Tekniikan tohtori Seppo Tikkanen on työskennellyt pitkään teollisuudessa ja Tampereen yliopiston palveluksessa, muun muassa automaatiotekniikan professorina. Tällä hetkellä Tikkanen työskentelee teollisuuden digitalisaatioon keskittyvässä innovaatioalusta DIMECCissä. Tikkasen vastuulla on yrityksiä ja tohtoreita yhdistävä Post Docs in Companies eli PoDoCo-ohjelma.

 

Lue lisää aiheesta