Lomautuskatsaus 09/20: Lomautukset vähenevät tuskastuttavan hitaasti

Kokoaikaisesti lomautettuna olevien henkilöiden määrä väheni odotetusti lisää elokuun aikana. Lomautettujen määrä pienentyi kuitenkin selvästi paria edellistä kuukautta verkkaisemmin. Se oli pettymys.

25.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan lomautettuna oli edelleen poikkeuksellisen moni, 61 000 henkilöä. Tämä on edelleen suurempi lukema kuin huippu ajalta ennen koronapandemiaa (vajaat 55 400 helmikuulta 1993).

Koronatartuntojen kääntyminen uudelleen nousuun viittaa siihen, että ei ole millään tavalla itsestään selvää, että lomautukset vähenevät lisää lähikuukausien aikana. Suunta voi myös olla päinvastainen. Koronakriisin pitkittyessä yhä tärkeämpi kysymys on, kuinka moni lomautus muuttuu lopulta irtisanomiseksi.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli siis elokuun lopussa noin 61 000. Se on noin 21 000 vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Pudotus huhtikuun ennätyslukemasta (164 000) on merkittävä.

01 Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 1-91 - 8-20

01 Kokoaikaisesti lomautetut yhteensä 1-91 – 8-20

Eniten lomautettuja oli elokuun lopussa (aiempien kuukausien tapaan) keskiasteen tutkinnon suorittaneissa, noin 30 200, mikä on hieman yli kolmasosa huhtikuun huipusta. Yhteiskunnan avautumisen jatkuminen ja kuluttajien palaaminen ostoksille ovat vähentäneet lomautuksia ammatillisen koulutuksen suorittaneiden keskuudessa.

Perusasteen koulutuksen varassa olevia lomautettuja oli heinäkuussa noin 8 200. Lukema on finanssikriisin aikaisia piikkejä matalampi.

Korkeakoulutettujen lomautukset saavuttivat tähänastisen huippunsa toukokuussa, ja ovat sen jälkeen vähentyneet. Elokuun lopussa korkeakoulutettuja oli kokoaikaisesti lomautettuna vajaat 13 400, mikä on 4 200 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Vähenemisen tahti on hidastunut selvästi myös korkeakoulutetuilla.

02 Kokoaikaisesti lomautetut perusaste 1-91 - 8-20

02 Kokoaikaisesti lomautetut perusaste 1-91 – 8-20

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 1-91 - 8-20

03 Kokoaikaisesti lomautetut keskiaste 1-91 – 8-20

Tilanne korkeakoulutettujen tutkinnonaloilla vaihtelee paljon. Esimerkiksi kasvatustieteilijöiden lomautukset kohosivat elokuussa ennätyksellisen suureksi (yli 340) lupaavan heinäkuun (190) jälkeen. Pientä nousua oli myös lentäjillä ja lennonjohtajilla. Arkkitehtien lomautukset eivät vähentyneet heinäkuun huipusta juuri lainkaan. Toinen ääripää ovat hammaslääkärit, joita oli elokuun lopussa lomautettuna enää neljä. Muut tutkinnonalat osuvat näiden ääripäiden väliin.

Kuinka paljon lomautukset ovat eri aloilla vähentyneet? Verrattuna siihen kuukauteen, jolloin lomautettuja oli eniten, lomautukset ovat vähentyneet absoluuttisesti eniten teknistaloudellisilla aloilla: tradenomeilla (-2 834), insinööreillä (-2 409), diplomi-insinööreillä (-1 414) ja ekonomeilla (-1 376). Myös fysioterapeuteilla (- 1 139) vähennys on mittava. Muilla aloilla ei yli tuhannen lomautetun vähennyksiä ole.

Suhteellisesti eniten lomautukset näyttävät vähentyneen sosiaali- ja terveysalan tehtävissä: hammaslääkärit -98 %, toimintaterapeutit -89 %, sosionomit -86 % sekä lääkärit, lastentarhanopettajat, ja fysioterapeutit (kukin -81 %).

04 Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 1-91 - 8-20

04 Kokoaikaisesti lomautetut korkeakoulutetut 1-91 – 8-20

Tarkastellaan lopuksi harvemmin käsiteltyä aihetta, vastavalmistuneiden lomautuksia ja työttömyyttä koulutusasteittain. Vastavalmistuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut tutkintonsa valmiiksi viimeisimmän 12 kuukauden aikana.

Vastavalmistuneiden lomautukset kasvoivat jyrkästi maaliskuussa ja varsinkin huhtikuussa, jolloin ne kohosivat lähes 15-kertaisiksi verrattuna finanssikriisin aikaiseen huippuun. Huhtikuun lopussa oli lomautettuna 5 358 vastavalmistunutta. Heistä 3 239 eli 60 prosenttia oli suorittanut keskiasteen koulutuksen. Korkeakoulutettuja oli kolmasosa (1 764).

On ilahduttavaa, että vastavalmistuneiden kokoaikaiset lomautukset ovat vähentyneet melko nopeasti (kesäkuu 1 857, heinäkuu 1 269 ja elokuu 811). Elokuun lukema on silti edelleen korkea, 2,25-kertainen finanssikriisin huippuun nähden.

Elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 356 keskiasteen tutkinnon suorittanutta ja 406 korkeakoulutettua.

Työttömänä vastavalmistuneita oli elokuun lopussa hieman vajaat 15 000. Määrä ei ole poikkeuksellisen suuri, mutta se on koronakriisin myötä kasvanut muutamalla tuhannella. Vuosina 2015-2017 työttömiä vastavalmistuneita oli korkeimmillaan noin 5 000 enemmän kuin nyt.

Nykyisestä noin 15 000 työttömän joukosta karkeasti kahdella kolmesta on keskiasteen tutkinto. Perusasteen varassa olevia on muutama sata. Korkeakoulutettuja on joukossa noin 4 000 ja heidän määränsä on koronakriisin myötä kasvanut verraten nopeasti. Valitettavasti aikaisempi huippu vuoden 2015 lopulla alkaa olla epämiellyttävän lähellä.

01A Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet yhteensä

01A Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet yhteensä

02A Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet korkeakoulutetut

02A Kokoaikaisesti lomautetut vastavalmistuneet korkeakoulutetut

03A työttömät vastavalmistuneet yhteensä

03A työttömät vastavalmistuneet yhteensä

04A Työttömät vastavalmistuneet korkeakoulutetut

04A Työttömät vastavalmistuneet korkeakoulutetut

Teksti: Pasi Sorjonen
Tilastointi: Tomi Husa ja Pasi Sorjonen
Kuvaajat: Pasi Sorjonen ja Vesa Saarinen

Lisätietoa

Lomautetut Suomessa – tarkastelua lomautuksista koulutusasteittain ja -aloittain

Lue lisää aiheesta