Vihreä verotus

Raportti keskittyy ilmastonmuutoksen hillinnän keinoihin ja tarkastelee erityisesti sitä, miten hintaohjauksella ja sääntelyllä ohjataan kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin käyttäytymistä. Raportti tuo näkökulmia vihreän siirtymän vastuukysymyksiin: kenen tulisi kantaa vastuu ympäristövaikutuksista ja kenelle ympäristöverojen kustannukset loppujen lopuksi kohdentuvat? Millaista olisi päästöjen hinnoittelu, jolla yhteiskunnan hyvinvointi olisi mahdollisimman suuri ja haitalliset vaikutukset mahdollisimman pienet?

27.10.2022

Raportti keskittyy ilmastonmuutoksen hillinnän keinoihin ja tarkastelee erityisesti sitä, miten hintaohjauksella ja sääntelyllä ohjataan kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin käyttäytymistä. Raportti tuo näkökulmia vihreän siirtymän vastuukysymyksiin: kenen tulisi kantaa vastuu ympäristövaikutuksista ja kenelle ympäristöverojen kustannukset loppujen lopuksi kohdentuvat? Millaista olisi päästöjen hinnoittelu, jolla yhteiskunnan hyvinvointi olisi mahdollisimman suuri ja haitalliset vaikutukset mahdollisimman pienet?

Raportti esittelee ilmastonmuutoksen keskeiset piirteet ja vaikutukset sekä kuvaa EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa sekä nykyisiä ja suunniteltuja välineitä vihreän siirtymän edistämiseksi. Esillä on myös hiilen yhteiskunnallinen kustannus sekä hyvän verotuksen kriteerit ja ympäristöverotus.

Politiikan välineitä valittaessa tavoitteina ovat yhtä aikaa sekä päästöjen vähentäminen että hyvän verotuksen kriteerit. Päästöjen vähentäminen tuottaa taloudellista hyötyä pienempien ympäristövahinkojen kautta, mutta hillintäpolitiikka vaikuttaa haitallisesti tuottavuuteen, tulonjakoon ja fossiilisen energian käyttöön perustuvan varallisuuden arvoon.

Politiikkavälineet eroavat keskenään päästövähennysten kustannuksissa ja vaikutuksissa tulonjakoon. Hintaohjausta, johon kuuluu ympäristöverot ja päästökauppa) pidetään lähtökohtaisesti parhaana välineenä, koska se jättää teknologia- ja kulutusvalinnat markkinoille. Sääntely ohjaa tehokkaasti, mutta sen kustannuksia on usein vaikea mitata. Tukipolitiikka on suositeltavaa, kun on rahoitusmarkkinapuutteita ja ulkoisvaikutuksia.

Verojärjestelmän tärkein tehtävä on hankkia verotuloja julkisten menojen rahoittamiseksi. Toinen keskeinen tavoite on verotuksen oikeudenmukaisuus, jonka edellytyksenä on, että verotus määräytyy veronmaksukyvyn mukaan. Hyvin toimiva verojärjestelmä pyrkii näihin tavoitteisiin siten, että aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa taloudessa ja hyvinvointitappiot jäävät mahdollisimman pieniksi. Muita hyvän verotuksen kriteereitä ovat ennustettavuus ja hallinnollinen yksinkertaisuus.

***

Raportin on laatinut Tarmo Valkonen (KTT), joka toimii Etlassa tutkimusneuvonantajana. Hänen työhönsä kuuluu tutkijan ja tutkimushankkeiden johtajan tehtävien ohella asiantuntijana toimiminen omilla tutkimusalueillaan. Näitä ovat muun muassa finanssipolitiikka, verotus, väestön ikääntymisen ja vihreän siirtymän vaikutukset julkiseen talouteen, eläkejärjestelmä ja yksityinen varautuminen vanhuuteen.

 

Ohessa raportti pdf-tiedostona

Vihreä verotus Akava Works -raportti 3/2022

Lue lisää aiheesta