Työttömyys- ja lomautuskatsaus 7/2023: Sivusuunnassa

Työttömyyden suunta alkaa näyttää sivuluisulta. Jo kauemman aikaa vähentynyt pitkäaikaistyöttömyys (kesto yli vuoden) kasvoi toukokuussa parista edellisestä kuukaudesta. Vastapainoksi sitä lyhyempi työttömyys väheni. Kokonaisuutena työttömyyden lisäys vuotta aiemmasta jäi odotettua pienemmäksi. Ikäluokittaiset erot työttömyyden suunnassa ovat suuria. Lomautusten huippu näyttää osuneen maaliskuuhun.

28.6.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastot toukokuulta kertovat ainakin seuraavaa:

(1) Työttömiä ja kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 3 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys oli selvästi pienempi kuin huhtikuussa.

(2) Kokoaikaisesti lomautettuja oli runsaat 14 500, mikä on runsaat 2 500 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta puhdistettuna lomautettujen määrä näyttää kääntyneen laskuun maaliskuun jälkeen.

(3) Työttömiä (pois lukien kokoaikaisesti lomautetut) oli ainoastaan vajaat 1 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

(4) Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita (lomautetut pois lukien) oli vajaat 87 800, mikä on vain vajaat 3 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna edelliseen kuukauteen pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi.

(5) Enintään vuoden työttömänä olleita (pois lukien lomautetut) oli vajaat 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin (yhteensä noin 136 560).

(6) Alle 30-vuotiaita sekä 50–59-vuotiaita työttömiä on vähiten vuoden 2011 alun jälkeen. 30–39-vuotiaiden sekä 40–49-vuotiaiden työttömyys ei ehtinyt palautua koronakriisiä edeltäneelle tasolle ja on nyt nousussa. Vähintään 60-vuotiaiden työttömyys on jäänyt korkeaksi etenkin korkeakoulutetuilla.

Katsotaan seuraavaksi näitä teemoja hieman tarkemmin.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli toukokuun 2023 lopussa hieman vajaat 238 900 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 3 500 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa 2022. Kuukautta aiemmin sama 12 kuukauden muutos oli paljon suurempi, noin 7 350. Työttömyys selvästikin kasvaa, mutta nousun jyrkkyys tuntuu tarkentuvan koko ajan.

Edellä mainitut luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuna oli toukokuun lopussa yhteensä 14 538 henkilöä, mikä on noin 2 530 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys vuoden takaiseen oli nyt suurempi kuin kahtena edellisenä kuukautena.

Kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella lomautettujen määrä oli matalammillaan syyskuussa 2022. Lomautettujen määrän huippu näyttää osuneen maaliskuuhun 2023, jonka jälleen määrät ovat hieman vähentyneet. Arvioimme, että toukokuussa lomautettuna oli noin 5 100 henkilöä enemmän kuin syyskuussa (Kuva 2).

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömien määrä

Kuva 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

 

Työttömyyskatsaus 7-23_koaikaisesti lomautetut

Kuva 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettu)

 

Lomautettujen määrät ovat kohonneet vuoden takaisesta sekä korkeakoulutetuilla (+723) että muilla kuin korkeakoulutetuilla (+1 808). Melko suuria suhteellisia muutoksia on nähtävissä teknis-taloudellisen koulutuksen saroilla. Lomautettuna olevien arkkitehtien määrä on viisinkertaistunut vuoden aikana 50 henkilöön. Tätä suurempia määriä, enimmillään 63, nähtiin korona-aikana touko-elokuussa 2020. Kytkös rakentamiseen korostuu myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden lomautuksissa. Ne ovat lisääntyneet selvästi ainakin rakennusmestareilla, rakennusarkkitehdeillä ja rakennusinsinööreillä.

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä.
Työttömiä oli toukokuun lopussa noin 224 350, mikä on vain 979 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (huhtikuussa muutos oli paljon suurempi, lähes 5 000). Korkeakoulutettuja työttömiä oli nyt miltei 2 400 enemmän, mutta muita kuin korkeakoulutettuja yli 1 400 vähemmän.

Kuvio 3 näyttää työttömien määrän, sekä raakaluvut että kausipuhdistetut. Viime kuukausina on ollut vaikea sanoa, kasvaako työttömyys vai pysyykö se paremminkin ennallaan. Toukokuun lukujen valossa näkyy toki työttömyyden nousu viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta suunta parin viimeisen kuukauden aikana on epäselvä.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömien määrä

Kuva 3: Työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

 

Pitkäaikaistyöttömyys on noussut

Enintään vuoden työttömänä olleita oli toukokuussa noin 136 560. Se on ainoastaan vajaat 4 800 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa tuo 12 kuukauden muutos oli kolminkertainen, lähes 15 400 henkilöä. Kausivaihtelusta puhdistettuna (Kuva 4) enintään vuoden mittainen työttömyys väheni toukokuussa huhtikuusta. Sitä voi pitää myönteisenä yllätyksenä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli toukokuun lopussa hieman vajaat 87 800 (jälleen ilman lomautettuja). Määrä on enää alle 3 800 pienempi kuin vuotta aiemmin toukokuussa 2022 (vielä huhtikuussa tuo 12 kuukauden muutos oli paljon suurempi, vajaat -10 400). Kuva 4 näyttää, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä on jo kasvanut parista edellisestä kuukaudesta.

Itse asiassa tässä näyttää käyneen niin, että aika monella henkilöllä työttömyys on venähtänyt toukokuussa yli vuoden mittaiseksi. He ovat vaihtaneet ryhmää kuvan 4 jaottelussa. Se selittää samanaikaisen pudotuksen enintään vuoden mittaisessa työttömyydessä ja nousun yli vuoden mittaisessa työttömyydessä.

Työttömyyden suunta kesän aikana on epäselvä. Pitkäaikaistyöttömyys tuskin kasvaa yhtä paljon kuin toukokuussa. Toisaalta emme odota kovin suuria muutoksia myöskään enintään vuoden mittaiseen työttömyyteen.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömien määrä kp

Kuva 4: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Työttömyys iän mukaan

Uutena teemana näissä työttömyyskatsauksissa tarkastelemme seuraavaksi työttömyyttä iän mukaan.

Saamme TEM:in ikäryhmittäistä työttömyysdataa kolmen kuukauden välein (eli se on neljännesvuosidataa) vuoden 2011 alusta lähtien. Aineisto kuvaa helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun (eli kunkin vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden) lopun tilannetta. Tarkoitus on jatkossa käsitellä ikäteemaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Alle 30-vuotiaita työttömiä on vähiten 13 vuoteen

Työttömiä alle 30-vuotiaita oli toukokuun lopussa hieman yli 46 700. Kausivaihtelusta puhdistettuna määrä on matalin vuodesta 2011 alkavalla jaksolla ja siten myös matalampi kuin ennen koronaa (Kuva 5). Viimeksi kuluneen vuoden aikana tämän ryhmän työttömyys on muuttunut hyvin vähän. Se on lähes tarkalleen 900 henkilön verran pienempi kuin toukokuussa 2022.

Muita kuin korkeakoulutettuja alle 30-vuotiaita oli työttömänä 42 220, mikä on vähiten 13 vuoteen ja vajaat 1 490 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suunta oli toukokuussa selvemmin alaspäin kuin kaikilla alle 30-vuotiailla työttömillä.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät alle 30

Kuva 5: Työttömät alle 30-vuotiaat yhteensä (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Korkeakoulutettujen tilanne on erilainen kuin muiden. Työttömyys painui koronakriisin jälkeen kriisiä edeltäneen tason alapuolelle ja saavutti pohjansa vuosi sitten toukokuussa 2022 (Kuva 6). Sen jälkeen työttömyys on kuitenkin kohonnut 590 henkilöllä noin 4 500 henkilöön. Nyt työttömiä alle 30-vuotiaita on jälleen enemmän kuin ennen koronaa.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät korkeakoulutetut

Kuva 6: Työttömät alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

30–39-vuotiaiden työttömyys on kasvanut

Ikäryhmässä 30–39 työttömien kokonaismäärä ei ole missään vaiheessa palautunut koronakriisiä edeltäneelle tasolle, saati sen alapuolelle (Kuva 7). Työttömyyden pohja osui toukokuuhun 2022. Sen jälkeen työttömien määrä on kohonnut runsaalla 2 900 henkilöllä ja oli toukokuussa 2023 noin 50 950 (kausipuhdistamaton luku).

Korkeakoulutetut 30-39-vuotiaat poikkeavat hieman edukseen koko ikäluokan kehityksestä. Heillä työttömyys painui koronan jälkeen lyhyeksi aikaa kriisiä edeltäneen tason alapuolelle (Kuva 8). Työttömyyden pohja osui toukokuuhun 2022. Sen jälkeen työttömien määrä on kohonnut runsaalla 1 130 henkilöllä ja on nyt vajaat 10 970 (ilman kausipuhdistusta).

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät 30-39

Kuva 7: Työttömät alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät korkeakoulutetut

Kuva 8: Työttömät alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Työttömyys nousee hitaasti myös 40–49-vuotiaiden ikäluokassa

Ikäryhmässä 40–49-vuotiaat työttömyys pysyi koronakriisin jälkeen koholla varsin kauan, aina vuoden 2021 puoliväliin asti. Sen jälkeinen lasku oli ripeä, mutta se päättyi jo vuotta myöhemmin toukokuussa 2022 tasolle, joka oli koronaa edeltänyttä korkeampi (Kuva 9). Viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömien määrä on kasvanut niin korkeakoulutetuilla kuin muillakin. Toukokuun lopussa 40–49-vuotiaita työttömiä oli vajaat 43 340. Heistä oli korkeakoulutettuja lähes 9 100.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät 40-49

Kuva 9: Työttömät 40–49-vuotiaat yhteensä (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Työttömyys on vähentynyt 50–59-vuotiaiden ikäluokassa

Työttömiä 50–59-vuotiaita oli toukokuussa yhteensä hieman vajaat 48 400. Kausipuhdistettujen lukujen perusteella arvioimme, että tässä ikäluokassa on vähiten työttömiä vuoden 2011 alun jälkeen (Kuva 10). Vähennystä vuoden takaiseen on lähes 1 300 henkilöä. Korkeakoulutetuilla työttömyys on kohonnut parin vuosineljänneksen ajan, mutta se on silti matalinta lähes kymmeneen vuoteen.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät 50-59

Kuva 10: Työttömät 50–59-vuotiaat (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Vähintään 60-vuotiaiden työttömyys on jäänyt korkeaksi

Vähintään 60-vuotiaita työttömiä oli toukokuun lopussa kaikkiaan noin 34 950. Koronasta toipuminen on vienyt kauan ja jäänyt osittaiseksi. Työttömien määrä kohosi korona-aikana kaikkiaan noin 8 000 henkilöllä ja palautumista on havaittavissa noin 3 000 henkilön verran (Kuva 11). Lisäksi työttömyyden suunta näyttää kääntyneen uudelleen nousevaksi.

Korkeakoulutettujen tilanne on heikompi. Merkittävästä toipumisesta koronan jälkeen ei voi puhua (Kuva 12). Työttömiä oli toukokuussa noin 5 060. Määrä on vain pari sataa pienempi kuin koronan huipulla sekä sitä edellisellä työttömyyshuipulla vuonna 2016.

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät väh 60

Kuva 11: Vähintään 60-vuotiaat työttömät (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Työttömyyskatsaus 7-23_työttömät kk väh 60

Kuva 12: Vähintään 60-vuotiaat korkeakoulutetut työttömät (kausivaihtelusta puhdistettuna)

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Lue lisää aiheesta